Hanna Lidström, Philip Botström

I kväll går sex ungdomsförbund gemensamt ut i en manifestation mot rasism och med en skarp uppmaning till riksdagspartierna att inte låta Sverigedemokraterna få ytterligare inflytande över den politik som förs i Sverige idag.skriver Hanna Lidström, språkrör för Grön Ungdomoch Philip Botström, ordförande för SSU.

Under valrörelsen bedyrade partiledarna att de inte kommer att bilda en regering med stöd av Sverigedemokraterna. För många väljare var detta avgörande när de la sin röst.

Nu är det upp till bevis.

Idag, tre dagar efter valet, går vi sex ungdomsförbund gemensamt ut i en manifestation mot rasism och med en skarp uppmaning till riksdagspartierna att inte låta Sverigedemokraterna få ytterligare inflytande över den politik som förs i Sverige idag.

Sverigedemokraternas stora framgång i de tre senaste valen gör att många är arga, frustrerade och framförallt rädda.

Rädda för ett samhälle där Sverigedemokraterna får inflytande och där såväl politiken som enskilda medborgare gör skillnad på människor och människor. Sverigedemokraterna har inte bara en nazistisk historia utan drivs än idag av värderingar byggda av rasism och auktoritär nationalism – vilket syns både i representanternas retorik och de faktiska förslag partiet lägger.

I deras valmanifest, eller det så kallade »kontraktet med väljarna«, utlovar de bland annat att göra det möjligt att ta tillbaka utrikesfödda svenskars medborgarskap, förbjuda slöjan, stoppa flyktingmottagandet från andra länder än våra grannländer, ge polisen befogenhet att kalla in militären mot sin egna befolkning och ställa om kulturpolitiken till nationalistisk kulturarvspolitik.

Deras önskelista är lång och full av reformer som vi alla förstår skulle skada Sverige och förtrycka redan svaga delar av vår befolkning. Det kommer vi aldrig att acceptera!

Kan vi ungdomsförbund enas i denna grundläggande och viktiga fråga så måste även ni kunna göra det.

Att släppa in dem i regeringsförhandlingarna på något vis kommer inte bara normalisera partiets farliga politik, det kommer också skada svensk politik redan på kort sikt. Vi har sett i så många länder runtom i Europa vilka konsekvenser det kan få. Låt oss inte göra om samma misstag här.

Det parlamentariska läget är osäkert. Inget av de traditionella blocken har egen majoritet och utifrån sett verkar partierna ha låst sig i sina positioner. Just nu är det viktiga att bilda en stabil regering som kan styra Sverige utan Sverigedemokratiskt stöd de närmaste fyra åren.

Därför samlar vi idag alla demokratiska och antirasistiska krafter i samhället för att visa att vi alltid kommer stå upp för ett Sverige fritt från rasism. För partierna innebär det att de nu måste ta sitt ansvar och moget överväga hur regeringsförhandlingarna ska gå till.

Ikväll kommer Grön Ungdom, tillsammans med SSU, CUF, LUF, Ung Vänster och Unga Feminister och flera organisationer anordna en demonstration som heter “Vi är 82%”. Där kommer vi visa att vi inte kommer acceptera någon regering där SD har någon haft någon del i förhandlingarna.

Kan vi – ungdomsförbunden – enas i denna grundläggande och viktiga fråga så måste även ni kunna göra det.

Upp till bevis. För Sverige.

Hanna Lidström är språkrör för Grön Ungdom

Philip Botström är ordförande för SSU