Matilda Ekeblad

debatt Kvinnor ska inte behöva vända sig till alternativa behandlingar för att de inte har förtroende för den svenska sjukvården, skriver MUFs ordförande Matilda Ekeblad.

Snippsauna och yoni-massage är två alternativa behandlingsmetoder som under de senaste åren blivit alltmer populära bland unga kvinnor och som uppmärksammats i media. Förespråkare menar att de kan bota en mängd olika sjukdomar som endometrios, infertilitet men också lindra både PMS och mensvärk. Detta trots att experter har dömt ut behandlingarna eftersom de saknar vetenskaplig grund.

Att kvinnor använder snippsauna och därmed låter sitt underliv få ett ångbad med örter är ingen stor sak. Tycker man att det är en bra grej ska man självklart få göra det. Det som är oroande är att kvinnor känner att de behöver använda sig av snippsauna som en alternativ behandlingsmetod eftersom de inte längre har förtroende för svensk sjukvård. Det är allvarligt och ett kvitto på att både sjukvården och politiken misslyckats med att ge kvinnor och män lika bra vård.

Idag tar det ungefär åtta år innan en kvinna med endometrios får sin diagnos.

Idag tar det ungefär åtta år innan en kvinna med endometrios får sin diagnos. Tyvärr bemöts kvinnor allt för ofta av vårdpersonal som inte tar kvinnors smärta på allvar, troligtvis på grund av okunskap om vilka symtom som är vanliga för till exempel endometrios, vestibulit och myom. I stället för att få den vård och hjälp som de behöver blir deras smärta normaliserad och de blir hemskickade med receptfria läkemedel som gör föga för symtomen.

Det är inte bara kunskapen om kvinnosjukdomar som behöver förbättras drastiskt utan också bemötandet. På så sätt skulle fler kunna få tilltro till sjukvården vilket många kvinnor idag inte har enligt en studie från Aftonbladet/Veckorevyn.

Sverige har kommit långt i jämställdhetsarbetet men när det kommer till typiska kvinnosjukdomar har vi mycket kvar att göra. Kvinnor ska inte behöva vända sig till alternativa behandlingar för att de inte har förtroende för den svenska sjukvården. För att förbättra vården och bemötandet kring kvinnosjukdomar vill Moderata Ungdomsförbundet:

  • Arbeta för ett kunskapslyft i primärvården: Ett kunskapslyft om kvinnosjukdomar inom primärvården behövs. Det är dit som kvinnor först vänder sig till när de söker hjälp för sina symtom. Då måste kunskapen om kvinnosjukdomar finnas och på så sätt kan den drabbade få både rätt diagnos och behandling snabbt. Därtill skulle ökad kunskap om kvinnosjukdomar inom primärvården troligen öka kvinnors förtroende för sjukvården. Eftersom med mer kunskap kommer fler inom vården lyssna och inse att de smärta som till exempel en kvinna med endometrios beskriver inte är normalt.
  • Storsatsa på forskning: För att öka kunskapen behöver Sverige storsatsa på forskning kring kvinnosjukdomar. Det är positivt att kunskapen ökat de senaste åren men vi är långt ifrån klara. Än idag vet vi inte varför endometrios drabbar andra och det finns inget botemedel för vare sig endometrios eller vestibulit (vulvodyni).
  • Sprida mer kunskap om kvinnosjukdomar: Det borde vara självklart att kvinnor som söker hjälp för sina symtom ska bli tagna på allvar, men tyvärr är så inte alltid fallet idag. Utan i stället blir deras smärta normaliserad. Det måste få ett slut, men ska vi lyckas med det behöver vi börja prata mer om kvinnosjukdomar i skolan men också i samhället generellt genom olika informationskampanjer.

 

Matilda Ekeblad
förbundsordförande
Moderata Ungdomsförbundet