Robert Boije och Eva Nordström (Foto: Carl Enderstein)

Nyhet Statligt lån ska ge unga chansen att äga sin bostad. Men flera vill se regeringen ta större grepp på bostadsfrågan. Det framkom nyligen när den pågående utredningen diskuterades.

Regeringen har gett Eva Nordström, till vardags vd för bostadsföretaget SKB, uppdraget att utreda vad som kan underlätta för förstagångsköpare av bostäder, främst unga vuxna.

Utredningen ska vara klar i mars 2022, och diskuterades nyligen vid ett panelsamtal på SNS där även Eva Nordström deltog. Hon menar att ett statligt startlån till unga skulle ändra bostadsmarknaden och ”make it simple”.

Även Robert Boije, chefsekonom på SBAB deltog i panelen och ställde sig tveksam:

– När det gäller startlån för unga så är det viktigt att inte gå över ån efter vatten, om det finns enklare lösningar på problemet. Därför tycker jag det är synd att utredningen, enligt direktivet, ska ta sin utgångspunkt i regleringen och marknaden ska vara oförändrad, säger Robert Boije och fortsatte:

– För att ett statligt startlån ska göra någon verklig skillnad så måste två villkor vara uppfyllda. Räntan måste vara betydligt lägre än på blancolånet och även amorteringarna. Det måste vara väsentligt lägre för att det ska kunna få någon slags betydelse.

Eva Nordström menade att det inte är utredningens uppdrag att föreslå åtgärder för amorteringskravet. Men hon antydde att det slutgiltiga förslaget kommer innehålla gynnsamma effekter:

– Vi har lämnat amorteringskravet därhän i och med att det inte varit vårt uppdrag. Men i det förslag som vi kommer lägga om startlånet så är amorteringskravet, i det fallet, en positiv del när det gäller att takta ner det här lånet som man får, sa Eva Nordström och fortsatte:

– Men måste hålla sig till det man har sagt att göra. För det är en extremt kort utredningstid som vi ändå har, trots att vi har fått det förlängt. Då får man i sådana fall tillsätta en annan utredning som ska titta på det.

Eva Nordström menar att det statliga lånet kommer ha positiva effekter för en del av befolkningen, de som inte har råd med kontantinsatsen själva. Men som banken ändå skulle kunna anse som personer i stånd att betala tillbaka lån:

– De vi talar om är personer som är kreditvärdiga för ett lån. Bekymret är att de inte har ”mamma och pappa-effekt”, det vill säga att de inte har föräldrar som lånar upp kontantinsatsen. Startlånet är den del av utredningen som kommer ha absolut störst betydelse för förstagångsköparna. Det är jag helt övertygad om.

Robert Boije menade att det finns fler alternativ som nyttjas, man tar blancolån, det vill säga lån utan säkerhet. Då krävs att man går in med en kontantinsats på fem procent.

Detta skulle kunna likna funktionen av ett statligt lån, enligt Boije. Men då blir problematiken fortfarande att amorteringskraven måste lättas upp.

– Man införde amorteringskraven mot bakgrund av att man vill undvika en situation där högt skuldsatta drar ner konsumtionen i en lågkonjunktur med stigande räntor. Men tittar man på forskningen så hamnar man i den situationen om man har högt belånade hushåll som har använt belåningen till att konsumera. Tittar man på statistik på hur det ser ut i Sverige, så är det inte uppfyllt. Dels sparar vi väldigt mycket och det finns inga starka belägg för att hushåll skulle belåna sina bostäder för att konsumera, säger Robert Boije.

Det han tyckte saknas är bredare grepp i utredningar kring bostadsfrågan.

– Jag saknar en bredare samhällsekonomisk ”cost-benefit”-analys av både bolånetaket och amorteringskravet. Som jag menar införs på väldigt tveksamma grunder, säger Robert Boije och fortsätter:

– Jag tror att en bredare cost-benefit-analys, som också tillåts nagelfara motiven bakom bolånetaket och amorteringskraven, hade sannolikt kommit fram till att en justering av de hade varit en betydligt smartare. Det hade också varit en mer lönsam samhällsekonomisk åtgärd än ett startlån för unga. För att låna dina ord Eva, det skulle också ”make it simple”.

Eva Nordström berättade att syftet med det statliga lånet inte är att lösa bostadsbristen. Det ska bli ett ytterligare underlättande element för unga vuxnas möjligheter in i bostadsmarknaden. När de unga fick sin tid att tala i debatten välkomnade de förslaget.

MUF:s ordförande Matilda Ekeblad, som också deltog i samtalet tyckte det är positivt att unga skulle kunna ha lättare att få tillgång till marknaden.

– Personligen tycker jag att man borde vilja äga mer. Jag tycker inte det är politikens sak att diktera vad som ska vara mest önskvärt.

SSU:s ordförande Lisa Nåbo höll i sin tur med om att politiken inte ska bestämma hur unga vuxna ska bo. Men ansåg att debatten kring boende ofta landar i ägande. Fler olika boendeformer behöver lyftas:

– Samtalet strävar mycket mot att det mest önskvärda boendet är att äga sitt boende. Det är inte så konstigt när det är en ekonomisk förlustaffär att hyra idag. Men jag tycker att mycket av det politiska samtalet utgår från att alla vill och kan äga sitt boende. Där håller jag inte riktigt med om att det är så enkelt. Jag personligen skulle tycka att det var intressant att se över fler typer av boendeformer.

Eva Nordström ansåg också att fler åtgärder behövs för att stilla behovet på bostadsmarknaden.

– Man är i olika faser i livet, man har olika ekonomier, livet förändras över tid, och då måste det finnas olika former av boende.

Enligt regeringens direktiv kan hon inte göra mer än att fokusera på införandet av statligt startlån. Därför tyckte hon också att de unga behöver bli mer engagerade i frågan, så att fler åtgärder kan lyftas och utredas:

– Jag är förvånad att ni inte är mer arga. För ni är utestängda från den ägda marknaden till stor del, med de krav som finns. Ni står sist i kön på hyresrättsmarknaden. Bostadspolitiken har fått stå tillbaka oavsett politisk färg under väldigt lång tid, sa Eva Nordström och fortsatte:

– Lite mer ilska skulle jag önska från er. Ta kommando över den här situationen, ni har den möjligheten. Det är de två största partierna som ni representerar.

– Vi försöker men till skillnad från Liberalerna kör vi inte på Expressen debatt utan det blir snarare inom arbetsgrupper, svarade Matilda Ekeblad.

Lisa Nåbo försvarade partiernas ställning i den politiska debatten.

– Om du talar med vår bostadspolitiska talesperson skulle han nog tycka att jag är arg nog. Men nu är det tisdag förmiddag och ni har varit trevliga.

 

 

Tips! Lyssna på vår intervju med Eva Nordström: