Matilda Ekeblad och John Manders, MUF

val 2022 Vi kan inte fortsätta ha ett samhälle där straffen för våldsbrott är låga och där gärningsmän tillåts vistas fritt i samhället även när de är en fara för andra. En förändring är möjlig, men då krävs ett maktskifte.Det skriver Matilda Ekeblad, MUF:s förbundsordförande och John Manders, distriktsordförande för MUF i Uppsala län. 

Straffen i Sverige måste bli hårdare. Det borde vara en självklarhet, men inte i Socialdemokraternas Sverige, där Morgan Johansson är justitieminister och otryggheten tillåts bre ut sig. Sverige kan bättre. 

Att brottslingar gång på gång släpps ut efter att de avtjänat två tredjedelar av sitt straff när de redan tidigare begått grova brott under sin villkorliga frigivning är inte rimligt. Återfall ska inte belönas med kortare straff.

Nyligen meddelades det att en man i Skärholmen gripits efter att han hållit en kvinna inlåst i tre dygn och misstänks ha utsatt kvinnan för våldtäkt och grov misshandel, samtidigt som han var villkorligt frigiven efter flera tidigare grova våldtäkter och fall av grov misshandel. Även de brotten hade begåtts medan han var villkorligt frigiven efter att tidigare ha dömts för våldtäkt och misshandel. Trots det – och trots att han misskött sig i fängelset – blev han återigen villkorligt frigiven i augusti 2021.

Att brottslingar gång på gång släpps ut efter att de avtjänat två tredjedelar av sitt straff när de redan tidigare begått grova brott under sin villkorliga frigivning är inte rimligt. Återfall ska inte belönas med kortare straff. Skärpta straff fungerar. Kriminalvårdens statistik visar att de med korta fängelsestraff återfaller mest av alla och flera studier i svensk kontext har visat att högre straff minskar brottsligheten. Och framför allt, om mannen i Skärholmen hade fått sitt fulla straff hade han inte kunnat begå brott på nytt.

Under Socialdemokraternas styre har otryggheten tillåtits växa. Idag sker det över en skjutning om dagen. Hittills i år har skjutningar lett till 47 dödsfall. Det har blivit allt vanligare att utomstående drabbas av det eskalerande gängvåldet. Nyligen blev en kvinna i Malmö skadad i ett köpcenter och häromveckan sköts en kvinna och ett barn på en lekplats. I stället för att ta ansvar för denna fruktansvärda utveckling skyller justitieminister Morgan Johansson på medborgarna. I en intervju med Aftonbladet (26/8) säger han att “samhället har all anledning att fråga sig hur man hamnade i den här situationen”. Att skuldbelägga hela samhället för sitt eget misslyckande är vidrigt. Snarare borde regeringen ställa frågan till sig själva.

Sverige behöver inte se ut så här. En förändring är möjlig, men då krävs ett maktskifte. Vi kan inte fortsätta ha ett samhälle där straffen för våldsbrott är låga och där gärningsmän tillåts vistas fritt i samhället även när de är en fara för andra. Därför föreslår MUF: 

Inför obligatorisk fotboja vid villkorlig frigivning: Idag används fotboja allt för sällan, det måste ändras. Fotboja bör vara obligatoriskt vid villkorlig frigivning för grova vålds- och sexualbrott för att underlätta Kriminalvårdens arbete att hålla koll på den dömde, så att denna slussas ut i samhället och inte återfaller i brottslighet.

Skärp straffen: Straffen för grova brott måste bli höjas. Därför bör livstidsstraff för grov våldtäkt och serievåldtäkter införas och straffen för gängkriminella höjas. Polisen måste gripa fler och fler gängkriminella bör spärras in. En gängmedlem som sitter bakom lås och bom kan inte delta i gängens brott eller rekrytera nya medlemmar.

Slopa villkorlig frigivning vid återfall: En person som för en andra gång döms för ett grovt våldsbrott – som våldtäktsmannen i Skärholmen – ska avtjäna hela strafftiden i fängelse, utan villkorlig frigivning, och bör därefter även ha fotboja under en begränsad tid så att Kriminalvården kan följa utslussningen tillbaka in i samhället. När någon har visat för samhället att den har en stor återfallsrisk måste det tas på allvar.

Matilda Ekeblad, MUF:s förbundsordförande 

John Manders, distriktsordförande MUF Uppsala län