Katarina Folkeson och Aida Badeli

debatt Det största hotet vi står inför är klimatkrisen. Därför ger vi underkänt till de socialdemokratiska ministrar som höll tal på Folk och Försvars konferens i år, skriver språkrören för Gröna Studenter och Grön Ungdom.

I år blev Folk och Försvars rikskonferens, som mycket annat, digital och årets tema var “Sveriges förmåga att möta hot och kriser i en omvärld under omdaning”. Det största hotet vi står inför är klimatkrisen. Därför ger vi underkänt till de socialdemokratiska ministrar som höll tal på årets konferens.

Först ut var utrikesminister Ann Linde (S). Hon började starkt med att i inledningen ta upp klimatförändringarna som det största hotet av alla, för alla. Men sen glömde hon nog bort det, för hon nämnde inte klimatet en enda gång i det tal som följde. Istället pratade hon om att säkerhetspolitiken måste vara långsiktig och att den svenska säkerhetslinjen ligger fast. Med tanke på hur litet utrymme klimathotet har fått tidigare bådar det inte gott för den som vill ha en mer klimatmedveten säkerhetspolitik.

Sen var det dags för försvarsminister Peter Hultqvist (S) om det militära försvaret. Det är anmärkningsvärt att han år efter år glömmer ett av de mest troliga hoten mot vår säkerhet. Det Sveriges försvarsminister väljer att lyfta på rikskonferensen har stor betydelse, för de områden han pekar ut är ofta de som kommer att styra försvarspolitiken under året. Att han då fortsätter att ignorera klimatet är inget annat än ett svek.

Klimatforskaren Johan Rockström var tydlig med att klimathotet måste sluta ses som enbart en klimatfråga och också behandlas som försvars- och utrikespolitik.

Vi stannar lite vid Hultqvist, för det kanske kan verka märkligt att det militära försvaret ska skydda oss mot klimatkrisen. Då vill vi påminna om förra årets försvarskonferens, där klimatforskaren Johan Rockström var tydlig med att klimathotet måste sluta ses som enbart en klimatfråga och också behandlas som försvars- och utrikespolitik. Han underströk att det snarare är länders försvars-, utrikes- och statsministrar än enbart miljöministrar som måste lösa klimatproblemen tillsammans. Men det verkar Sveriges försvarsminister ha missat.

Försvarsmakten behöver tydligare krav på sig att skydda oss mot de konsekvenser som den globala uppvärmningen för med sig. Ju varmare planeten blir, desto högre blir havsnivåerna som i sin tur gör land obeboeligt för miljontals människor. Världen kommer att få större brist på dricksvatten och kampen om naturens resurser kommer att hårdna. Det här kan i sin tur föra med sig både förstärkta och nya konflikter, och ett stort antal klimatflyktingar som måste ta vägen någonstans. Sveriges säkerhetspolitik måste ta höjd för det oroliga världsläge som kommer att bli en konsekvens av klimatförändringarna. Det måste Hultqvist förstå.

Vidare till inrikesminister Mikael Damberg (S) som höll tal på temat civilt försvar. Många av de åtgärder han lyfte är bra exempel på hur vi kan skydda oss mot klimatrelaterade kriser. Ändå nämnde han inte klimatet en enda gång. Han sa visserligen ordet “väderfenomen”, men det duger inte när klimatkrisen handlar om så mycket mer än extremare väder. Det civila försvaret är oerhört viktigt i hanteringen av klimatkrisens konsekvenser och Damberg måste också tala klarspråk om varför en ökad krisberedskap behövs.

En avgörande del i klimatarbetet är att få befolkningen att förstå allvaret. Att vara tydlig med hur allvarligt läget är och att alltid visa vad som måste göras. Tal är inte bara att framföra ord på ett papper, tal är att visa vad man vill. Det som sägs av våra främsta politiska företrädare betyder mycket, för det visar vad som är prioriterat i politiken och vad som är viktigt för hela vårt samhälle. Det är högst oansvarigt att inte prata om klimathotet som ett säkerhetshot, särskilt när det faktiskt är det största hotet mänskligheten står inför nu.

 

Katarina Folkeson, språkrör Gröna Studenter

Aida Badeli, språkrör Grön Ungdom