Klimatet Regeringens klimatpolitik och brist på enighet i frågan riskerar att hindra omställningen. Det menar forskare som Dagens Arena pratat med.
– Det krävs en förutsägbarhet i politiken, säger Simon Matti, statsvetare.

Den senaste mandatperioden har det varit en del turbulens kring Sveriges klimatpolitik, både nationell och på EU-nivå. Det började med kritik mot regeringens hantering av klimathandlingsplanen och nu senast att SD uttalat sig kritiskt mot EU:s klimatplan ”Fit for 55” som resterande Tidö-partierna varit för.

Enligt granskningar gjorda av Klimatgranskaren och DN i februari baseras dessutom regeringens plan till ”nettonollutsläpp” delvis på åtgärder som ännu inte finns. Enligt dokument från departementet som begärts ut ska åtgärderna också fått kritik internt.

Klimatforskaren Markku Rummukainen ser risker med otydligheten i klimatpolitiken.

– Det är viktigt med långsiktighet och tydlighet i klimatarbetet. Om beslut skjuts fram och långsiktiga förutsättningar inte är klara för myndigheter och näringslivet, då försenas, försvåras och fördyras klimatomställningen.

Simon Matti, professor vid Luleå tekniska universitet, och Markku Rummukainen, professor vid Lunds universitet. Foto: LTU/Tomas Bergman & Johan Persson

 

Viktigt för konkurrens

Enligt statsvetaren Simon Matti riskerar oenigheten i svensk klimatpolitik att hindra landets omställning.

– Det krävs en förutsägbarhet i politiken för att industrin ska våga investera i omställningen. Industrin kanske inte gör de stora investeringarna på samma sätt om man är osäker på om det här kommer att vara det som gäller om fyra år. Alla behöver ha en förutsägbarhet och det sämsta som finns är en politik som svänger väldigt hastigt fram och tillbaka, säger han.

Trots SD:s kritik mot EU:s klimatplan, som grundar sig på skogsfrågan, menar Markku Rummukainen att det är svårt att se att ett parti eller land skulle kunna riva upp planen.

– Men det kommer nya beslut, till exempel om ett 2040-mål. Därför är det förstås viktigt vad utfallet av EU-parlamentsvalet blir och vilka ambitioner som finns i respektive medlemsland, säger Markku Rummukainen.

Däremot kan oenigheten om vår nationella klimatpolitik ändra bilden av Sverige som ett ambitiöst land vad gäller klimatomställningen, menar Simon Matti. Sverige har en tradition av att vilja vara drivande i frågan vilket har varit gynnsamt på olika sätt, enligt Simon Matti. Dels för konkurrensen i grön teknik men också för att den statusen inom klimatpolitik har kunnat ge oss en hävstång i andra sammanhang.

– Det är viktigt med en ambitiös politik som andra aktörer känner att de kan lita på. Och trovärdigheten skadas såklart när man visar att det vi kom överens om för fem år sedan inte gäller längre, säger Simon Matti.