Bristen på högutbildad arbetskraft är ett hot mot offentlig sektor. Massive open online courses kan vara lösningen på problemet.

Enligt Akademikerförbundet SSR kommer det att behövs drygt en halv miljon nya akademiker i offentlig sektor under de närmaste 10 åren. Sjuksköterskor, socionomer, förskollärare. Till det ska läggas den privata sektorns behov av arbetskraft som har högskoleutbildning.

Varje år klarar de svenska högskolorna av att ge 60 000 personer en högskoleexamen, eller totalt 600 000 på tio år.

Det är vår smala lycka att Sverige har en invandring av högskoleutbildade.

Vid Arbetsförmedlingens senaste återrapportering till regeringen fanns det 12 000 personer i etableringsuppdraget (alltså nyanlända som går igenom Arbetsförmedlingens etableringsprogram) som hade en minst tvåårig eftergymnasial utbildning. Ytterligare drygt 2 000 hade en eftergymnasial utbildning som var kortare än två år.

Men det räcker inte med att människor med rätt kompetens kommer hit. Kompetensen ska användas också. Enligt Akademikerförbundet SSR har 100 000 högutbildade utrikes födda jobb som inte kräver högskoleutbildning.

Många av dem skulle kunna få ett mer kvalificerat jobb om de fick möjlighet att validera sin utbildning. Mycket tyder på att det bästa sättet att validera är att lägga till en svensk kompletteringsutbildning. Det är enklare för en svensk arbetsgivare att bedöma en arbetssökande med examen i tandreglering från tandläkarhögskolan i Umeå än en tandläkarexamen ifrån universitetet i Damaskus.

Det skulle vara en enorm vinst för invandrade högskoleutbildade taxichaufförer och städare om de fick använda sin kompetens på rätt nivå. Det är dessutom en samhällsekonomisk vinst. Saco har räknat ut att det kostar 2,45 miljoner att utbilda en akademiker i Sverige. Att validera och komplettera en invandrad akademikers utbildning kostar en bråkdel, runt 300 000 kronor.

En flaskhals är att svenska högskolor inte klarar av att erbjuda tillräckligt många platser på kompletterande utbildningar. Det finns färre än tusen platser per år, när det borde finnas tio tusen.

I stället för att vänta på att rektorerna i Lund och Uppsala ska tänka nytt och hyra lokaler på stan för en historisk utbildningssatsning borde regeringen helt enkelt starta ett nytt digitalt universitet.

Den akademiska världen upplever just nu revolutionen MOOC: massive open online courses. Universitetskurser som utformas och examineras av prestigefulla universitet, men som läggs ut öppet och gratis på nätet för studenter i kvarteret eller på en annan kontinent.

Sweden Open Online University skulle klara det som en aldrig så ambitiös satsning på kurser på existerande universitet skulle gå bet på: att vara lika tillgängligt för nyanlända i Stockholm som för asylsökande på boendet i Riksgränsen. Dessutom skulle Sweden Open Online University kunna nå även anhöriga som väntar på att få återförenas med familjemedlemmar i Sverige. Sfi redan i flyktinglägret, och en mycket bättre start i Sverige.

Helt rätt för ett globaliserat migrationsland som Sverige. Och mycket bättre än »enkla jobb«.