Bror Perjus

DEBATT Valet den 9 september är ett historiskt val i en för mänskligheten avgörande tid. Vi har ett ansvar långt utöver vårt eget land och vår egen tid, skriver S-debattören Bror Perjus.

Inför valet måste vi socialdemokrater mobilisera som aldrig förr och göra en starkare valrörelse än någonsin tidigare!

Mellanöstern utgör en krutdurk styrd av religiösa fanatiker och oljestinna schejkdömen.  Europa domineras av bräckliga allianser eller auktoritära, högerextrema regeringar.

Kärnvapenmakterna USA, Kina och Ryssland behärskas av oberäkneliga, hänsynslösa regimer som hotar med handelskrig, militär upprustning och provocerande krigsövningar. Det kan inte uteslutas att några av världens oberäkneliga ledare får för sig att använda kärnvapen.

Gemensamt för dessa regimer är att de spelar ut världens allra mest utsatta människor mot varandra för att skydda en privilegierad maktelit.

Världens över 700 miljoner extremt fattiga och 65 miljoner flyktingar ställs mot de egna ländernas arbetslösa, långtidssjuka, funktionshindrade, lågavlönade och fattigpensionärer.

Varför ska världens rika och superrika gå fria från ansvar?

Allt större förmögenheter samlas i händerna på en liten krets extremt rika ägare till de globala koncernerna och superbankerna.

Det brittiska parlamentets utredningstjänst räknar med att en procent av jordens befolkning kommer att äga två tredjedelar av jordens tillgångar år 2030.

Med dagens digitala medier och kommunikationer kan de fattiga se och jämföra sina liv med hur världens superrika lever.

Det skapar en växande bitterhet, sociala konflikter, krig, hat, traumatiserade människor, flyktingströmmar, en våldsförhärligande terrorism och dess spegelbild högerextremismen.

Idag är demokratin hotad även i länder där vi länge tagit den för självklar.

Det svenska valet kan åter tända ett hopp om demokrati, jämlikhet och solidaritet.

Socialdemokratin har ett avgörande ansvar. Vårt val handlar inte bara om Sveriges framtid, det handlar om framtiden för Europa, demokratin, människovärdet, världsfreden, klimatet och hela vår livsmiljö!

Det svenska valet kan åter tända ett hopp om demokrati, jämlikhet och solidaritet.

Forskningen visar att växande ekonomiska klyftor är kontraproduktivt även i snäv ekonomisk mening. Det påpekar numera såväl OECD, som Världsbanken och Internationella valutafonden, samt allt fler internationellt tongivande ekonomer.

En generell välfärd för alla är avgörande också för att integrationen av nyanlända ska fungera.

Vi måste ha en reglerad invandring. Men vissa principer måste vi stå upp för, som asylrätten, permanenta uppehållstillstånd, familjeåterförening och anständiga livsvillkor för alla som vistas i vårt land. Annars skapar vi skuggsamhällen.

Därför förväntar jag mig nu att vår partiledning i augusti lägger fram ett valmanifest med en radikal reformoffensiv och det uttalade syftet att öka jämlikheten för alla i vårt land och att visa omvärlden att det är möjligt.

Sverige har en urstark ekonomi och ett rejält reformutrymme i de offentliga finanserna.

Högerpartierna M, C, L, KD och SD går som alltid till val på en konsekvent politik för ännu större ekonomiska klyftor och ökande sociala konflikter.

Det borde vara politisk harakiri – det är demokratins harakiri!

Nu vänder vi med ett valmanifest för jämlikhet och solidaritet.

Bror Perjus är socialdemokratisk debattör och tidigare chefredaktör för Livsmedelsarbetarnas tidning Mål och Medel.