Alexander Paulsson och Carl-Michael Palmér.

debatt Socialdemokratin befinner sig i en brytningstid. Vi behöver vara ärliga med att vi inte längre är ett parti som representerar den breda massan av befolkningen. Och vi behöver lägga om politiken, skriver Alexander Paulsson och Carl-Michael Palmér, SSU.

Vi behöver definiera riktningen för de kommande åren och staka ut en politisk dagordning som sätter tonen i svensk politik. För socialdemokratins uppgift är inte över, tvärtom är den viktigare än någonsin.

I spåren av corona-pandemin har vi sett bristerna i vårt samhälle där trygghetssystemet inte har räckt till, där vården gått på knäna och människor faller igenom trygghetssystemen. Samtidigt som ojämlikheten ökar och tryggheten brister har den rikaste procenten det rätt bra i Sverige. Medan många i vårt land ett år efter pandemin kämpar med att få ihop ekonomin så väntas utdelning för innehav av kapital för de rikaste.

Medan den sjukskrivna undersköterskan kämpar för att klara av det mest basala som att betala hyra och mat så vet de rikaste i Djursholm inte vad de ska göra av alla de ekonomiska tillgångarna de innehar. Vi behöver börja beskatta kapital och återinföra en progressiv fastighetsskatt för de med allra störst fastighetstillgångar. Det här är en smäll som Djursholm ska ta, inte fastighetsägare eller småsparare i Karlstad, Partille eller Skärholmen.

För att öka jämlikheten i Sverige behövs en socialdemokratisk omfördelningspolitik som åter tar strid för vanligt folk och som ser till att skattebetalarnas pengar går till vår gemensamma välfärd. Det är den svenska modellen och det måste vi åter kämpa för.

Ojämlikheten håller på att trasa sönder vårt land. Den nyliberalism vissa har trott på har lämnat välfärden till sitt eget öde. Vi kan inte låta ojämlikheten växa, det måste vara grundläggande för socialdemokratin kommande mandatperiod.

Vi kommer inte endast vinna val på att berätta för väljarna om scenariot att Sverigedemokraterna kan komma att ingå i ett borgerligt regeringsunderlag.

Socialdemokratin behöver återta agendan för ett jämlikt Sverige. Att lösa framtidens utmaningar innebär också att göra politik på ett nytt sätt. I USA och Storbritannien har progressiv politik fått nya uttrycksformer de senaste åren med företrädare som kraftigt ifrågasatt de nyliberala dogmer som det rått konsensus om i Reagans USA och Thatchers Storbritannien.

Labour lade 2015 om sin ekonomiska politik för att satsa på en ny grön giv och gynna den stora majoriteten av befolkningen. En politik för de många, inte för de få. Svensk socialdemokrati behöver våga lägga om rodret i den ekonomiska politiken för att återvinna förtroendet. Vi behöver sätta en politisk dagordning som andra får förhålla sig till där jämlikhetsidealet står i centrum.

Partikongressen i höst kommer sätta tonen för socialdemokratin de kommande åren och på kongressen kan vi göra avstamp inför valrörelsen 2022. Vi kommer inte endast vinna val på att berätta för väljarna om scenariot att Sverigedemokraterna kan komma att ingå i ett borgerligt regeringsunderlag.

Vi behöver för väljarna kunna bemöta anledningarna till att väljare från början gått till Sverigedemokraterna, vilket vi tror till stor del är att vi inte har levererat tillräckligt på jämlikhetsfrågan och att de ekonomiska skillnaderna har blivit allt för stora.

Socialdemokratins främsta uppgift är inte endast att snacka om visioner, utan att i praktisk politisk handling bemöta de samhällsutmaningar vi står inför. Det är också SSU:s primära uppgift; vi behöver föda nya politiska idéer som vi kan driva gentemot partiet i stort. SSU ska vara Sveriges främsta megafon för jämlikhet.

Under 90-talet formulerade dåtidens SSU-generation begreppet ”egenmakt”, det tycker vi fångar ganska fint vad socialdemokratin ämnar uppfylla. Begreppet ”egenmakt” handlar om att ge människor frihet att forma sina egna liv och vara med och forma samhället. Det är dags att återta jämlikheten och den resan börjar på partikongressen i höst!

Några konkreta förslag vi vill att Socialdemokraterna går fram med i kommande tid för att stärka den ekonomiska jämlikheten och tryggheten i Sverige:

– progressiv fastighetsskatt

– en höjd sjukförsäkring som garanterar ekonomisk trygghet

– långsiktig satsning för höjda pensioner

– återinförande av värnskatten.

 

Alexander Paulsson, kandidat till SSU:s förbundsstyrelse

Carl-Michael Palmér, kandidat till SSU:s förbundsstyrelse