Ulf Bjereld (S)

debatt Stefan Löfven har visat prov på politiskt mod och förmåga att kompromissa i en tid som präglats av högt tonläge och ultimativa utspel. Men S måste även bedriva en skarp och konstruktiv kritik mot en ojämlik och otrygg samhällsutveckling, skriver Ulf Bjereld, förbundsordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Efter fyra månaders förhandlingar kunde en ny rödgrön regering tillträda – trots att 60 procent av väljarna gav sitt stöd åt högerpartier.

I en parlamentarisk demokrati med proportionerlig mandatfördelning kan 40 procent rödgröna röster omöjligt leda till en odelat rödgrön politik mot en enad högeropposition. Sverigedemokraterna är ett högerparti, och det är därför som Alliansen – trots att den erhöll ett mandat mindre än de rödgröna – kunde ta politisk strid om regeringsmakten.

Eftersom det finns en högermajoritet i riksdagen kunde Centerpartiet och Liberalerna utnyttja förhandlingsläget till att pressa fram reformer i högerriktning.

Den kommande regeringstiden kommer därför att kräva stor kommunikativ finess, men också en förmåga att föra framåtsyftande samtal inom Socialdemokraterna. Regeringen måste kunna försvara sin förda politik, och det hade varit önskvärt att de båda mittenpartierna hade valt att vara med i regeringen och axla uppgiften att ta fullt ansvar för den förda politiken.

Stefan Löfven har visat prov på politiskt mod och en förmåga att kompromissa i en tid som har präglats av högt tonläge och ultimativa utspel. Men samtidigt som dessa kompromisser mot den politiska mitten nu ska respekteras, måste Socialdemokraterna som parti fortsätta att bedriva en skarp och konstruktiv kritik mot en samhällsutveckling där de rika blir allt rikare och otryggheten ökar för de mest utsatta.

Men på somliga håll från vänster är tonläget idag pessimistiskt, ja rent ut sagt defaitistiskt.

Tekniken för att balansera på slak lina är precis som när man cyklar, att låta sig bäras av sin egen framåtrörelse och stadigt hålla blicken något framför sig istället för att titta ner på fötterna.

Vi har nu ytterligare några värdefulla år med en rödgrön regering i en tid då extremhögern går framåt runtom i världen, och då har vi inte råd att stå stilla.

Men på somliga håll från vänster är tonläget idag pessimistiskt, ja rent ut sagt defaitistiskt. En sakta högersvängning av politiken uppfattas som närmast ödesbestämd och i debatten återfinns röster som polemiskt utmålar S partiledning som socialdemokratins villiga dödgrävare.

Många socialdemokratiska partimedlemmar känner stark ovilja mot de högerreformer som regeringen kan tvingas genomföra, och när den debatten eldas på av åsiktsströmningar längre ut på vänsterkanten blir regeringstiden ett medialt stålbad för partiet.

Men vi vare sig kan eller ska lägga locket på kritiken, för vi är en folkrörelse.

All förnyelse börjar med kritik av det rådande. Men ska vi förvalta dessa år väl måste vi stärka en konstruktiv vänsterrörelse som inte stannar vid att bara kritisera det orättfärdiga i vår samtid, utan också kommer med de visionära och pragmatiska lösningarna som bygger Sverige rättvist, jämställt och hållbart. Det finns en risk att partiet kommer att ha så fullt upp med att hantera regeringspolitiken att den nödvändiga förnyelsen sätts på sparlåga.

Därför välkomnar vi en livfull och nödvändig debatt om hur partiet – givet de samhällsförändringar som präglat Sverige och vår omvärld de senaste decennierna – ska utveckla sin politik och sin organisation på ett sätt som visar att det finns ett allvar i påståendet om att Socialdemokraterna ska vara ett öppet och modernt framtidsparti.

I det arbetet har inte minst Socialdemokrater för tro och solidaritet en viktig roll för att föra den diskussionen, och det ser vi med entusiasm fram emot att göra under de kommande åren.

Ulf Bjereld är förbundsordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet