Tobias Nässén

replik Vårdvalet har tydligt bidragit till att Region Stockholm har bland landets bästa tillgänglighet inom de flesta vårdområdena. Det är något vi är stolta över, skriver moderata regionrådet Tobias Nässén i en replik till Lars Klareskog.

Region Stockholm är Sveriges största huvudman för hälso- och sjukvård. Vi är även landets viktigaste forskningsregion inom medicin. I regionen finns forskare som verkar inom en rad medicinska områden och de publicerar årligen drygt 3 200 vetenskapliga artiklar. Region Stockholm är därutöver en central utbildningsaktör för hälso- och sjukvårdspersonal. Varje år genomförs över 100 000 studerandeveckor i våra verksamheter. Lägger vi till läkarnas allmäntjänstgöring (AT) och specialiseringstjänstgöring (ST) adderas ytterligare cirka 50 000 studerande veckor per år. Oavsett lite olika utgångspunkter så tror och hoppas jag att även Lars Klareskog ser det stora ansvar som Region Stockholm tar för forskning och utbildning (FoU).

Vårdval är en avtalsform som styrs av lagen om valfrihet (LOV), vilken röstades igenom av riksdagen 2008. Sedan lagen infördes har Region Stockholm valt att tillämpa LOV på fler vårdområden än enkom primärvården. Det har tydligt bidragit till att regionen har bland landets bästa tillgänglighet inom de flesta vårdområdena som jämförs av till exempel Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det är något vi är stolta över. Politikens målsättning är att skapa de bästa förutsättningarna för en tillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

Jag vill också understryka att det inte är enbart privata aktörer som verkar inom LOV. Inom primärvården är till exempel Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) den enskilt största aktören. Inom samtliga vårdvalsområden finner vi både stora och små vårdgivare, vilka tillsammans brinner för att ge länets patienter ett adekvat omhändertagande i en för många svår och osäker tid.

I likhet med övriga avtalsformer, i vilka hälso- och sjukvården bedrivs, sker ett löpande utvecklingsarbete även inom nätverkssjukvården och av vårdvalsavtal. Ett aktuellt exempel är genomförandet av ett budgetbeslut om en vårdvalsutredning. Syftet med utredningen är att utveckla vårdval genom att utreda och föreslå förändringar av ersättningssystem, regelverk och vårdinnehåll samt säkra att samtliga vårdgivare deltar i hälso- och sjukvårdens forsknings- och utbildningsuppdrag. I den kontexten ska även vårdval reumatologi ses över inför ett införande. Vårdvalsutredningen ska under arbetets gång självklart ha täta kontakter med patienter, vårdpersonal och vårdgivare.

En annan viktig styråra i Region Stockholm är den sedan tidigare beslutade framtidsplanen för hälso- och sjukvården (FHS), och den utflytt av vård som inte kräver akutsjukhusens resurser. Detta arbete fortsätter och ska kombineras med god tillgänglighet för patienter och fortsatta insatser så att vi även i framtiden ska ha högkvalitativ forskning och utbildning i region Stockholms hälso- och sjukvård.

 

Tobias Nässén (M)
Vård- och valfrihetsregionråd, Region Stockholm

Lars Klareskog svarar på denna replik här.

Det ursprungliga debattinlägget från Lars Klareskog återfinns här.