Lars Klareskog

Slutreplik Det moderata regionrådet Tobias Nässén bekräftar att den pågående privatiseringen av specialistsjukvården i Stockholm genom vårdval och nedrustningen av Karolinska riskerar att förstöra inte bara kunskapsutveckling i Stockholm utan också kan få stora konsekvenser för hela Sverige, skriver Lars Klareskog i en slutreplik.

Tobias Nässén beskriver i sin replik ett huvudskäl till varför jag och så många sjukvårdsaktiva och medicinska forskare i Stockholm är förtvivlade över hur han och hans alliansallierade (och nu också miljöpartiet) förstör förutsättningarna för viktiga delar av den medicinska kunskapsutvecklingen i Stockholm.  Ett av flera skäl till vår oro är just att Stockholm, och i synnerhet Karolinska universitetssjukhuset, har stått för en så stor del av den svenska kliniska forskningen och utbildningen, men att detta snart kan vara historia.

Så låt mig vara konkret om två frågor: För det första kunskapsutvecklingen/forskningen, för det andra respekten för patienterna och professionen:

För kunskapsutvecklingen:

  • Utflyttning av en huvuddel av patienterna med vanliga folksjukdomar till privata vårdval i specialistsjukvården destruerar möjligheten till forskning, vidareutbildning och undervisning kring dessa sjukdomar. Tydliga exempel finns från hudsjukvård, öron näsa halssjukvård och flera andra specialiteter där forskningen rustas ned och vidareutbidning av nya läkare nästan upphört.
  • Också på Karolinska, särskilt NKS, försvåras forskning, utbildning och vidareutbildning inom många områden, se tex artiklar från barnläkare och intensivvårdsläkare under den senaste veckan.
  • Reumatologin är ett exempel där den aktiva forskning som bedrivits under många år har gjort att patienter i Stockholm och Sverige fått tillgång till moderna och säkerhetsprövade läkemedel mycket snabbare och bättre än vad de skulle fått om det nu föreslagna vårdvalsystemet hade funnits tidigare.

För respekten för patienterna och professionen:

  • Patientorganisationen Reumatikerförbundet och patienterna är väl medvetna om betydelsen av kunskapsutvckling och snabb tillämpning av forskningsresultat i sjukvården. Hur kan man från regionledningen säga att man vill respektera patienterna när man nu medvetet helt kör över patientorganisationen och dess väl grundade mening att vårdval reumatologi skulle skada dagens och framtidens reumatikervård ?
  • Och hur kan man säga, som också Irene Svenonius har gjort, att man vill ge professionen mer inflytande, när man nu helt negligerar de starka invändningarna från Svensk Reumatologisk Förening (SFR) mot vårdval reumatologi? Ett viktigt argument för denna nationella förening är också att vårdvalen i Stockholm systematiskt har rekryterat specalistläkare från andra delar av landet och därmed bidragit till ökad ojämlikhet i vården. SRF vill inte att detta ska hända också inom reumatologin.

För att summera har Tobias Nässén bekräftat att den pågående privatiseringen av specialistsjukvården i Stockholm genom vårdval och nedrustningen av Karolinska riskerar att förstöra inte bara kunskapsutveckling i Stockholm utan också kan få stora konsekvenser för hela Sverige. Därutöver beskriver han hur Regionledningen genom vårdval reumatologi vill kunna rekrytera fler reumatologer från landet till den redan välfungerande reumatologin i  Stockholm, därmed främjande ojämlikheten av vård i Sverige.

 

Lars Klareskog
Senior professor i reumatologi vid Karolinska Institutet, tidigare överläkare i reumatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, och engagerad i kvalitetsregistret för främjande av jämlik vård för reumatiskt sjuka i Sverige

 

Denna slutreplik är ett svar på denna replik från Tobias Nässén.

Det ursprungliga debattinlägget från Lars Klareskog återfinns här.