Mimmi Rönnqvist, Lärarnas Riksförbunds studerandeavdelning

Dagens kösystem stänger ute föräldrar som inte ställer barnen i kö samma dag de föds. Vi måste avskaffa det fria skolvalet, inte göra det obligatoriskt, skriver Mimmi Rönnqvist, ordförande Lärarnas Riksförbunds studerandeförening

Visst finns det ett värde av att få välja skola, men urholkas inte värdet av att få välja om alternativen blir sämre? Mycket tyder på att dagens skolval, men även den form av obligatoriskt skolval som Skolkommissionen föreslår, har negativa påföljder som måste adresseras – inte ignoreras.

Studier visar att skolval försämrar skolväsendets likvärdighet. Internationella mätningar från OECD visar samtidigt att skolor där svaga elever samlas leder till försämrade resultat. Det är en ond cirkel som måste brytas, vilket kommer att kräva modiga politiker som överger politiska skyttegravar och sätter landets skola före partipolitiska intressen.

Skolkommissionens slutbetänkande tog tydlig ställning i frågan om skolvalet; Gör det obligatoriskt men avskaffa dagens kösystem.

Det är ett steg i rätt riktning. Oppositionen med Liberalerna i spetsen valde att i den efterföljande debatten fokusera på en av skolkommissionens lösningar: Ett slopat kösystem i valet av skola, den om lottning till skolor med högt söktryck.

Det var ett taffligt retoriskt grepp för att skifta fokus från avskaffandet av kösystemet – en funktion som oppositionen gärna behåller.

Ett taffligt retoriskt grepp för att skifta fokus från avskaffandet av kösystemet en funktion oppositionen gärna behåller.

Det kösystem som idag präglar skolvalet stänger ute barn med föräldrar som av olika anledningar inte ställer sina barn i kö samma dag som de föds.

Därför måste det avskaffas. Istället bör vi, i enlighet med ett av Skolkommissionens andra förslag, ha en statlig finansieringsmodell där skolor med lägre kunskapsresultat får mer resurser. Det fria skolvalet kommer att bli obsolet när alla skolor ges möjlighet att med statlig överblick nå lika höga mål oavsett om skolan ligger i Jokkmokk eller Västervik.

Vi har en utförlig skollag i Sverige. Den beskriver tydligt hur alla barn ska ha lika tillgång till utbildning och att utbildningen i den svenska skolan ska vara likvärdig oavsett var i landet den bedrivs.

Det finns till och med en paragraf där lagen förespråkar särskild hänsyn för barnets bästa. Vad den svenska skolans elever behöver är makthavare som ser de allra mest utsatta bland våra barn och unga och visar dem solidaritet. Det är nämligen de som kommer att försummas om skolvalet blir ett obligatorium.

Vi bör följa Skolkommissionens linje om att slopa kösystemet i den svenska skolan. Men vi ska inte stanna där. Regeringen måste våga göra hållbara satsningar för skolan. Slopa aktivt, fritt och obligatoriskt skolval. Följ istället skollagen; stärk de skolor som inte når målen och låt skolan vara en plattform där alla barn får tillgång till lika förutsättningar.

Mimmi Rönnqvist, ordförande Lärarnas Riksförbunds studerandeförening