Bild: Tobias Baudin och Lenita Granlund/Kommunal.

Alliansen lag om allmän visstid gör människor sjuka av oro. Nu bör  Socialdemokraterna göra löftet att riva upp lagen till en valfråga, skriver Lenita Granlund, avtalssekreterare och Tobias Baudin, ordförande i Kommunal.

Allmän visstid bör slopas. Det positiva beskedet kom i veckan från Socialdemokraternas partiledning. För Kommunal är det en viktig seger. Vi har i flera år drivit kravet att avskaffa allmän visstid, eller AVA:n som anställningsformen ofta förkortas. Att Socialdemokraterna väljer att gå Kommunal till mötes är ett mycket glädjande besked. Nu bör ett avskaffande av allmän visstid även bli en stor valfråga.

För det är inte rimligt att vi i Sverige ska ha anställningsformer som är så otrygga att människor blir sjuka, saknar möjlighet att planera sin vardag eller får nej när de söker bostadslån på banken, bara för att fel anställningsform står i kontraktet med arbetsgivaren. Så ser dock vardagen ut för många av Kommunals medlemmar. Det är med stor frustration vi kan konstatera att antalet anställda med allmän visstid ökar för varje år som gått inom de yrken som Kommunal organiserar och främst inom kvinnodominerade sektorer som vård och omsorg.

Missbruket av allmän visstid har möjliggjort en strategi från arbetsgivarna att låta verksamheterna dras med en ständig underbemanning

Hur kan det då komma sig att det ser ut såhär? En stor del av problemen med allmän visstid bottnar i den lagändring som alliansregeringen genomförde 2007 som gör det möjligt för arbetsgivare anställa på allmän visstid utan att behöva ange några skäl – och dessutom kan stapla olika visstidsformer på varandra. Denna stapling betyder i praktiken att man kan vara visstidsanställd orimligt länge och i många år. Ändringen gjordes i syfte att öka flexibiliteten för företagen och försämra tryggheten för de anställda.

Nu är det hög tid att backa bandet, riva upp alliansens misstag och återställa maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det måste vara möjligt för välfärdens hjältar att få vardagen att gå ihop och veta vilken siffra som kommer att stå i lönebeskedet.

Beskedet från Socialdemokraterna ger hopp. Inte bara för den enskilde som måste kunna planera sin vardag och veta när hen ska jobba, utan för hela samhället. Missbruket av allmän visstid har möjliggjort en strategi från arbetsgivarna att låta verksamheterna dras med en ständig underbemanning och anställa bara när verksamheten absolut behöver arbetskraft. När fler får trygga anställningar stärks kontinuiteten och kvalitén i välfärden.

Arbetarrörelsen behöver med gemensamma krafter driva frågan om att avskaffa rådande lagstiftning. Väl genomfört kommer det ha stor betydelse för medlemmarna i Kommunal, men också för alla dem som kommer i kontakt med välfärdens verksamheter. Bra för medlemmarna i Kommunal, bra för hög kvalité i barnomsorg, äldreomsorg och hemtjänst. Det är bra för Sverige!

Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal

Lenita Granlund, avtalssekreterare Kommunal