Susanna Gideonsson, Per Persson, Johan Lindholm, Marie Nilsson, Per-olof Sjöö
En stor majoritet av LO:s medlemsförbund är positiva till S-förslaget att skärpa reglerna kring arbetskraftsinvandring. Det visar Dagens Arenas sammanställning. 
Den 18 april kom Socialdemokraternas förslag om att skärpa reglerna kring arbetskraftsinvandring. Förslaget innebär att arbetskraftsinvandring endast ska tillåtas när det inte går att hitta rätt person i Sverige. I de yrken där det inte råder arbetsbrist ska jobben gå till arbetslösa i Sverige. Socialdemokraterna menar att ett nytt regelverk stoppar oseriösa arbetsgivare och skyddar arbetstagarna.
Så här tycker LO-facken:

Migration Livs:

Livsmedelsarbetareförbundet ställer sig positiv till förslaget. Till Dagens Arena meddelar Ingrid Persson ombudsman:

– Det är bra med arbetskraftsinvandringen till yrken där det är brist på arbetskraft. 

– Det är bra att oseriösa arbetsgivare stoppas och att ett bättre skydd för arbetstagare införs. Nuvarande system har lett till att människor grovt utnyttjats av oseriösa arbetsgivare och det måste förhindra. 

– Förslaget är ett viktigt steg för mer ordning och reda på arbetsmarknaden.

Handels:

Handelsanställdas förbund är positiva till förslaget och menar att det är ett trygghetsprogram, med fokus på bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. 

Sverige har tagit – och ska ta – ett stort ansvar för människor som tvingas fly från sina hemländer. Detta ansvar ska inte förväxlas med Sveriges behov av arbetskraftsinvandring där vi tryggar möjligheten till företagens och därmed samhällets utveckling. Men, vi har idag en stor grupp människor i Sverige som står långt från arbetsmarknaden.
Många av dem har nyligen kommit som flyktingar. Det är oerhört angeläget att de kommer i jobb, vilket gör att arbetskraftsinvandringen är än viktigare att styra till de yrken där det råder brist på kompetent arbetskraft, säger Susanna Gideonsson, förbundsordförande Handels i ett pressmeddelande. 

Seko:

Seko tycker att förslaget är bra. Socialdemokraternas förslag är väl avvägt. Allt för ofta får vi höra berättelse om utländsk arbetskraft som utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Regeringens förslag om ökade kontroller skapar bättre förutsättningar för att garantera schysst arbetsvillkor, menar utredare Kristoffer Arvidsson Thonäng. 

Det är även så att arbetsgivare som tar in arbetstagare från tredje land i yrken där det inte råder arbetskraftsbrist gör det främst för att pressa löner och villkor nedåt. Man måste komma ihåg att det ofta handlar om människor i väldigt utsatt situation. Därför är det bra med en arbetsmarknadsprövning innan arbetstillstånd beviljas.  

– Idag är det så att de statliga myndigheterna saknar fullständig information och kunskap över de yrken där det råder arbetskraftsbrist. Därför är det av vikt att parterna involveras i arbetet med att ta fram underlag för i vilka yrken det råder brist eller inte.

GS:

Vår grundinställning har alltid varit att det är oväsentligt varifrån våra arbetskamrater kommer. Jag tycker dock att vi i nuläget måste ta hänsyn till den tudelning vi har på arbetsmarknaden och att det därför är rimligt att stödja förslaget, kommenterar GS-fackets förbundsordförande Per-Olof Sjöö i ett pressmeddelande. 

Våra medlemmar ser med egna ögon hur arbetskraft från tredjeland flygs in från världens alla hörn för att arbeta i skogen. Samtidigt som det finns folk i närheten som letar efter jobb. Det är högst rimligt att svensk arbetsmarknad fångar upp de som redan finns här i första hand.

Fastighets:

Fastighetsanställdas förbund meddelar till Dagens Arena att de är positiva till förslaget och ställer sig bakom det LO har uttryckt i pressmeddelanden, säger Janne Sparrman, informationsansvarig på Fastighets. 

Byggnads:

Regelförändringen är en viktig pusselbit för att skapa ordning och reda i byggbranschen. Men jag kommer inte vara nöjd förrän vi får stopp på låglönekonkurrensen och utnyttjandet av människor. Våra kollektivavtal måste få vara alla människors möjlighet, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnadsarbetareförbundet.

Hotell och restaurang: 

– Vi välkomnar mer ordning och reda på arbetsmarknaden. Vår inställning är att alla som jobbar på svensk arbetsmarknad ska omfattas av kollektivavtal schyssta villkor och ingen ska befinns sig i en utsatt situation, säger HRF:s avtalssekreterare Per Persson.

Elektrikerna:

Elektrikerna ställer sig helt bakom LO:s uttalande och är därmed positiva till förslaget. 

Målarna:

I en debattartikel i Målarnas facktidning ställer sig förbundsordförande Mikael Johansson sig positiv till förslaget. Han menar att: 

– Sverige behöver arbetskraftsinvandring till bristyrkena, men vi behöver inte göda människohandel och arbetslivskriminalitet. […] Därför blev jag glad när statsrådet Ylva Johansson och statsminister Stefan Löfven presenterade ett socialdemokratiskt förslag om att återinföra arbetsmarknadsprövningen.

IF Metall:

Förbundsordförande Marie Nilsson kommenterar på Twitter:

– Välkommet från S om arbetskraftsinvandring. Ingen ska utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Behoven på arbetsmarknaden ska styra. Det är viktigt att industrin kan rekrytera rätt kompetens från hela världen. Industriella framgångar kräver ett öppet land.

Kommunal: 

Kommunals pressekreterare Fredrik Kornebäck säger till Dagens Arena att de i huvudsak är positiva till förslaget.

Självklart är arbetskraftsinvandring bra och viktigt för landet, särskilt när det saknas specialister inom olika yrkesområden. Om arbetskraftsinvandring tillåts även i branscher där det redan finns många i Sverige, nyanlända eller andra svenskar, som kan ta jobben riskerar det att skapa en lönekonkurrens nedåt.

Fotnot: Transport, Pappers och Musikerna har inte svarat på enkäten.