Först ut var Sarkozy och Berlusconi som ville återinföra gränskontroller. Danmark har redan fattat beslut om att förstärka gränskontrollerna mot Sverige och Tyskland. Och i dagarna har frågan om visumtvång mot Balkan tagits upp på den politiska agendan i EU.

EU rustar nu upp ordentligt för att stoppa asylsökande. Både mot flyktingar som kommer från europeiska länder och från omvärlden. De som ska stoppas vid gränserna är dels människor som flyr i efterdyningarna av arabiska våren i Tunisien och kriget i Libyen. Dels asylsökande romer från länderna i Balkan.

Sedan EU tog bort visumtvånget för länder i Balkan för ett och ett halvt år sedan har det kommit asylsökande från Serbien till Sverige. Endast en liten promille av dem har fått asyl. Av de runt 1200 som fått sina fall prövade i år har 15 fått sina skäl godkända. De allra flesta som kommer från Serbien är romer. De lever i Balkan och Central Europa under djupt inhumana förhållanden. Det handlar inte bara om ett liv i extrem fattigdom som levs i ständig exkludering. Det handlar också om hatbrott i allt större utsträckning och ständiga trakasserier, sanktionerade av staten.

EU-kommissionär Cecilia Malmström varnade redan i höstas de serbiska myndigheterna för att det kom alltför många asylsökande från Serbien till Sverige. Och under ”exceptionella omständigheter” kan EU-kommissionen återinföra visumtvånget.

Det kan tyckas märkligt att samma handlingskraft som EU visar när det kommer till att stoppa människor på flykt tycks de sakna när det gäller att försvara mänskliga rättigheter. Och Sverige är med på det. I stället för att stoppa flyktingar borde nu EU ställa regeringarna i länder som Ungern, Slovakien, Tjeckien, Serbien, Montenegro till svars. Om det är några som lever under ”exceptionella omständigheter” i Europa så är det romer i Balkan och Centraleuropa i dag.

Förra sommaren uttalade sig migrationsminister Tobias Billström om att den som inte har en ”rimlig försörjning” borde kunna utvisas ur Sverige. Den svenska migrationsministern ville då göra undantag i den fria rörligheten inom EU när det kom till romer. Nu säger han och kommissionär Cecilia Malmström att Schengenreglerna ska ses över för att stärka gränskontrollerna.

Detta sätter inte bara rätten till fri rörlighet inom EU på spel. Genom att återinföra visumtvång för att stoppa romer säger EU nu att romer är icke-önskvärda och sanktionerar därmed rasismen och våldet romer utsätts för.