Bild: Flickr/ Duncan C
Bild: Flickr/ Duncan C

I ett öppet brev uppmanar 46 företrädare för organisationer i det civila samhället i Palestina Tobias Billström och Johan Forsell att ompröva beslutet att minska biståndet.

Till utrikesminister Tobias Billström och bistånds- och handelsminister Johan Forsell,

Vi, företrädare för palestinska civilsamhällesorganisationer, skriver till er för att uttrycka vår djupa oro för den dramatiska nedskärningen av svenskt bistånd till Palestina.

Inledningsvis vill vi samtidigt uttrycka vår tacksamhet för Sveriges fortlöpande ansträngningar för att stödja och stärka mänskliga rättigheter, demokrati, och bekämpa korruption både globalt, men också i Palestina. Vi har också full förståelse för Sveriges fokus på det ukrainska folkets lidande som en följd av den ryska aggressionen mot Ukraina.

Samtidigt är vi är djupt oroade över är att nedskärningen och omläggningen av svenskt bistånd sker på bekostnad av behövande människor runtom i världen. I vårt land ser vi historiskt svåra omständigheter på grund av den israeliska ockupationsmaktens politik och agerande. Vi palestinska civilsamhällesföreträdare vet bättre än de flesta hur det är att leva under ockupation, där brott mot folkrätten inte bestraffas.

Vi uppskattar att utrikesminister Billström i Sveriges riksdag och i israeliska media varit tydlig i sitt stöd för de folkrättsliga principerna i relation till den israeliska ockupationen, inklusive att de israeliska bosättningarna är olagliga. Däremot är vi oroliga att nedskärningarna av svenskt bistånd till Palestina ger en signal om minskat engagemang för folkrätten och de mänskliga rättigheternas universella principer, som Sverige historiskt varit en så stark förkämpe för.

Som civilsamhällesorganisationer får vi det allt svårare att bedriva verksamhet. Den israeliska ockupationsmakten försvårar dagligen vårt arbete. Razzior mot människorättsorganisationers kontor, falska terroranklagelser, begränsningar i rörelsefrihet, lögner om vår verksamhet hör till några av de många metoder ockupationsmakten tillgriper mot oss.

Också den palestinska myndigheten agerar felaktigt och bidrar till minskad demokrati och rättigheter i Palestina. Mot bakgrund av denna utveckling, riskerar nedskärningarna att leda till katastrofala konsekvenser för oss som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter i det palestinska samhället.

Den israeliska ockupationen medför att arbetslöshet och fattigdom fortsätter att öka, och många familjer känner oro för att maten kommer att räcka. Beslutet att skära ned på biståndet kommer att drabba civila palestinier, särskilt de som är i behov av stöd från de organisationer som drabbas av biståndsnedskärningarna.

Mot denna bakgrund uppmanar vi er att ompröva ert beslut att skära ned i biståndet till Palestina, och skydda det palestinska civilsamhällets arbete. Vi uppmanar er prioritera upprätthållandet av de värden och principer som förknippas med Sverige. Vi vill också uppmana Sveriges regering att arbeta för att kräva ut ansvar för brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna i det ockuperade Palestina.

Med vänlig hälsning,

 1. Doaa Qurei, Executive Manager, Palestinian Non-Governmental Organizations Network (PNGO)
 2. Hasan Barghouthi, General Director, Democracy and Workers Rights’ Center in Palestine
 3. Wafa’ Abdel Rahman, General Director, FILASTINIYAT
 4. Hania Bitar, General Director, The Palestinian Youth Association for Leadership and Rights Activation
 5. Nesfat alKhofash, General Director, Al Marda Association for Development
 6. Refat Sabbah, General director, Teacher Creativity Center
 7. Bader Zamaareh, Executive Director, Sharek Youth Forum
 8. Majed Arrouri, Director, Istiqlal: Association for the Independence of Judiciary System and Rule of Law.
 9. Helmi Araj, Director, Center for the Defense of Liberties& Civil rights- Hurryyat.
 10. Walid Zahran, Executive Director, Health Development Information Policy Institute
 11. Muharram Barghouthi, General Director, Palestinian Youth Union
 12. Yousri Darwish, Chairman of the Board, General Union of Cultural Centers
 13. Amal Khreisheh, General Director, Palestinian Working Woman Society for Development
 14. Adi Abu Karsh, General Director, The Palestinian Association for Empowerment and Local Development- REFORM
 15. Issam Arouri, General Director, Jerusalem Legal Aid Center (JLAC)
 16. Sama Aweidah, General Director, Women’s Studies Centre
 17. Sameer Amro, Executive Director, Jerusalem Old City Youth Association
 18. Maher Issa, General Director, CIVITAS Institute
 19. Shereen Nameri, General Director, Al Murtaqa Women Organization
 20. Musa Nejib, General Director, Al Marfa Counselling Center
 21. Firas Jaber, Co-Founder, Social and Economic Policies Monitor- Al Marsad
 22. Hani Ismirat, Executive Director, TAWAON for Conflict Resolution
 23. Nidal Fuqaha, General Director, Palestinian Peace Coalition
 24. Valentina Afana, Chairwoman of the Board, Salfit Women’s Club
 25. Dina Harb, Chairwoman of the Board, Iskaka Women’s Association
 26. Souad Abdullah, Chairwoman of the Board, Yasouf Women’s Club
 27. Hanan Ali Ahmed, Chairwoman of the Board, Kafr El Deek Women’s Club
 28. Zahera Abu Wazza, Chairwoman of the Board, Haris Women’s Association for Social Work
 29. Etaf Sabra, Chairwoman of the Board, Broqin Women’s Association,
 30. Hayam Raddad, Chairwoman of the Board Alzawya Women’s Association, Chairman of the Board
 31. Elham El Qaq, Director, Al Hayat Cultural Center
 32. Hiyam Aqel, Chairwoman of the Board, Derastia Women’s Association
 33. Tahani Salman, Chairwoman of the Board Al-Amal Association for Diabetes Patients
 34. Layan Kayed, Coalition coordinator, Adaleh Coalition.
 35. Muiaser Alhasanat, Director, Vision for Capacity Building
 36. Aysha Abu Shaqfa, Director, Future Association for Development
 37. Aziza Abu Amrah, Director, Nibrass Association for Community Development
 38. Ahmad Fuad, Chairman, Wattan Coalition for NGOs
 39. Mohammad Krunz, Board Secretary, AlBuriej Camp Cultural Forum
 40. Mohammad Abu Kwaik, Director, Hakawi for Culture and Art
 41. Nabil Alshina, Chairman, Palestine Vanguard Organization
 42. Widad Surani, Director, University Women Graduates Association
 43. Salah Alhaj-Ahmad, Chairman, Alwefaq for relief and development
 44. Shahinza Muslih, Director, Albureij and Almaghazi Camps Women Program
 45. Laila Almudalal, Director, Women Media Professionals of the South
 46. Heyam Alhayek, Director, Spark for Innovation and Creativity