Marie Linder, Martin Hofverberg

debatt Är de borgerliga oppositionspartierna och SD för marknadshyror eller ej? Vi väntar på svar. Otydligheten från några av de borgerliga partierna är närmast parodisk. skriver Marie Linder ordförande och Martin Hofverberg, chefsekonom Hyresgästföreningen.

Som intresseorganisation för Sveriges hyresgäster är vi måna om att få fram fakta på bordet i för hyresgästerna centrala frågeställningar. Med mindre än två veckor kvar till valet hänger de borgerliga allianspartiernas och SD:s  besked till landets tre miljoner hyresgäster fortfarande i luften: De har alla fått frågor om:

  • Hur vill partierna lösa bostadsbristen?
  • Vad tänker partierna göra för att hyresgästerna ska slippa skyhöga hyreshöjningar efter att lägenheten renoveras?
  • Och hur ska partierna se till att landets hyresgäster är trygga i sitt boende?

Särskilt vad gäller boendetryggheten är otydligheten från några av partierna närmast parodisk. På moderatstämman i november förra året togs beslut om att ”ett nytt mindre reglerat hyressättningssystem” ska införas, om partiet får bestämma. Men i en utfrågning låter Moderaternas partiledare Ulf Kristersson meddela att hans parti inte förespråkar marknadshyror.

I en annan intervju säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson att man visst vill rucka på hyresgästernas kollektiva förhandlingsrätt i nyproduktion.

Centerpartiet är om möjligt ännu otydligare. I en debatt på Hyresgästföreningens initiativ i juni i år pratade Emil Källström, partiets ekonomisk-politiske talesperson om hans partis vilja att fasa in marknadshyror i först nyproduktion och sen ledigblivna lägenheter i ordinarie bestånd. Också partiets chefsekonom Martin Ådahl har i en debatt med övriga riksdagspartier sagt sig vara för marknadshyror.

Men när vi på Hyresgästföreningen skickade ut frågor om hur partierna ställer sig till den kollektiva förhandlingsrätten och bruksvärdessystemet i nyproduktion, ledigblivna lägenheter och övrigt bestånd, svarade Centern att man inte ville göra några som helst förändringar i dagens lagstiftning.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ har gett tydliga besked om att man är emot marknadshyror.

Marknadshyror kan leda till hyreshöjningar på mellan 24 och 54 procent.

Vi lät under våren konsultfirman Ramböll undersöka vad marknadshyror skulle kunna innebära för hyresgästerna i Stockholm, Göteborg, Halmstad och Kristianstad. Resultatet förskräcker med hyreshöjningar på mellan 24 och 54 procent i genomsnitt.

Men marknadshyror handlar inte bara om förändrade hyresnivåer vid ett systemskifte. Förhandlings- och bruksvärdessystemet är till för att göra hyresrätten till en trygg upplåtelseform med förutsägbar kostnadsutveckling och starkt besittningsskydd.

En maktförskjutning till hyresvärdens fördel gör hyresrätten till en mindre trygg och förutsägbar boendeform, och öppnar upp för fastighetsägarens godtycke.

Erfarenheter från andra länder i Europa visar att den som kan då kommer fly till ägt boende medan den som inte kan betala marknadshyran eller köpa, tvingas in i social housing, riktade bostäder åt låginkomsttagare.

Kvar blir den som behöver ett tillfälligt boende under några år, som har råd antingen genom hög inkomst eller genom att tränga ihop sig med vänner eller familj.

Hyresrätten förvandlas till ett transitboende, ett boende som man har i livets övergångsskeenden. 

Hyresrätten förvandlas till ett transitboende, ett boende som man har i livets övergångsskeenden.

Vi tror att de allra flesta söker trygghet i sitt boende. Vi tror också att alla upplåtelseformer behövs. Bruksvärdes- och förhandlingssystemet syftar till att ombesörja hyresgästens behov av trygghet, samtidigt som hyresvärden ska få en skälig ersättning för investeringar, drift och underhåll.

Att rucka på den balansen till förmån för hyresvärdarna kommer få konsekvenser för hyresgästerna, men också för trygghetssystemen och för samhällsekonomin i stort.

Inför valet kräver vi svar i en för hyresgästerna avgörande fråga: Vill ditt parti avskaffa den kollektiva förhandlingsrätten och rätten till prövning enligt bruksvärdesprincipen för nyproducerade, ledigblivna och övriga lägenheter?

Uttryckt med andra ord,  Med raka besked kan hyresgästerna göra ett informerat val om två veckor, det borde ligga i allas intresse.

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Martin Hofverberg, chefsekonom Hyresgästföreningen