Val2018 Fyra regeringsunderlag av 255 möjliga är troligast när forskarna har analyserat utspelen innan valet. Centern sitter med i alla och »kommer att få mycket inflytande över svensk politik«.

Valet innebar en tydlig högersväng om man ser till väljarnas ideologiska hemidentitet. Det är ett flertal av de svenska väljarna som har hjärtat till höger, visar eftervalsanalyser som presenterades på SCB:s demokratidag 2018.

2018 års regeringsbildning ser ut att bli något av en rysare. Det rödgröna-blocket är visserligen störst, med ett mandat, men har tappat många väljare sedan föregående val. Alliansen menar att de är det största regeringsalternativet, då de inte vill kännas vid att Vänsterpartiet ingår i det rödgröna-blocket. Men Allinsen har samtidigt haft hög svansföring i frågan om stöd från SD, vilket då kräver att de får tyst stöd från någon av S, MP och V.

MP är kanske det troligaste alternativet, men som Dagens Arena rapporterade om i fredags så kommer var femte röst på MP från Vänstern och Socialdemokraterna, vilket eventuellt försvårar möjligheten att byta block.

Johan Hellström, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet, har gått igenom alla regeringsalternativ som finns. Med åtta riksdagspartier som vi har idag, med den mandatfördelning som blev, så finns det rent matematiskt 255 regeringsalternativ.

Det är svårt att veta vilka som vill samarbeta med varandra, då de åtta partierna placerar sig olika långt ifrån varandra beroende på vilken skala du ställer upp dem på (höger/vänster, GAL/TAN osv).

Det Johan Hellström med kollegor därför gjorde var att inför det här valet kolla alla medieutspel som gjordes av svenska partiledare och filtrerade de 255 möjligheterna genom den informationen för att få fram vilka alternativ som finns kvar. Vilka vill styra med vilka?

– Vi fick svaret noll. Det fanns inget regeringsalternativ, det var alltid någon som motsatte sig samarbete med någon annan, säger Johan Hellström, som ändå presenterar fyra kvalificerad gissningar om hur regeringsbildningen kommer att se ut, baserat på datan.

V+S+MP+C får tillsammans 175 mandat. S+MP+C+L+KD får tillsammans 189 mandat. C+KD+M+SD får tillsammans 185 mandat. C+L+KD+M+SD får tillsammans 216 mandat.

 

Baserat på utspelen är den en 50,1 procent chans att regeringen kommer bestå av V+S+MP+C. 53 procent chans att det blir C+KD+M+SD. Något högre, 54,2 procent, chans att S+MP+C kommer regera ihop.

Högst sannolikhet enligt Johan Hellström har Allinsen+SD med nästan 62 procent.

– Som ni kan se i alla de här fyra regeringsunderlagen så är Centerpartiet alltid med. Centern har en central funktion och kommer att få mycket inflytande över svensk politik i den här mandatperioden. Isoleringen av SD kan komma att brytas och att de blir en del av Alliansens regeringsunderlag. Men hur troligt eller hur otroligt är det att Centerpartiet är villiga att kring vissa frågor stödja sig på Vänsterpartiet? säger Johan Hellström.

Han tror att den första omröstningen kommer att vara den för eller emot Alliansparti-alternativet och att Sverigedemokraterna kommer att spela en nyckelroll.

Ska de acceptera en Alliansregering utan krav, och släppa igenom den? Gör de inte det kan alternativet för dem bli mycket sämre menar Johan Hellström och pekar på möjligheterna till en regering där både Centern och MP ingår.

– Det är nog inte en ideal situation för dem. Samtidigt kan de ställa krav i samband med budgetomröstningen i december, säger Johan Hellström.