Järvaveckan är slut för tredje året i rad. För första gången var alla partiledare på plats och talade. Utspelen fanns där, men alla partiledare kom inte med vallöften. 

Feministiskt Initiativ – Ta från män och ge till kvinnor

Feministiskt initiativs partiledare Gina Nabavi på Järvaveckan

 

Järvaveckan inleddes med att Feministiskt initiativ (Fi) klev, som enda parti utan plats i riksdagen, upp på den stora scenen. Partiledare Gita Nabavis budskap kretsade kring jämlikhet och omfördelning av resurser.

– Ja, mina vänner, ta fram era pennor för här kommer en snabblektion i feministisk antirasistisk ekonomi. Vi omfördelar från gruppen män till kvinnor, från de som har mycket till de som har lite.

Fi vill se sex timmars arbetsdag, höjda pensioner, lägre moms för grönsaker, avgiftsfri kollektivtrafik och högre skatt på flyg och kött, och minska anslag till försvaret med en fjärdedel.

Liberalerna – Sveriges vägval

Jan Björklund (L) under Järvaveckan

 

– Det är ett race to the bottom där det tävlas om vem som kan övertrumfa vem i att måla upp en mörk bild av Sverige och komma med det ena mer extrema förslaget efter det andra, sa Jan Björklund i början av liberalernas tal på politikerveckans andra dag.

Björklund fortsatte sedan att prata om vikten av att föra en human flyktingpolitik men också ställa krav på integration, men hur det löses genom faktisk politik gick han inte in på.

Skolans vikt för integration och ett välmående Sverige avslutades talet. Men ingen konkret politik preciserades.

 

Centerpartiet – Individualiserat socialbidrag

Annie Lööf (C) talade under Järvaveckan

 

Även om många partiledare berörde jämställdhet och jämlikhet, så ser den olika ut för varje parti. Centerpartiets Annie Lööf vill i jämställdhetens tecken lagstifta om att försörjningsstödet betalas ut till båda föräldrarna i en familj, halva var.

– Vi vet att försörjningsstödet ofta betalas ut till mannen i familjen trots att biståndet ska gå till hela familjen. Makt åt den ena betyder beroende för den andra och att kvinnor hamnar i ekonomiskt beroende till mannen, sa C-ledaren på en pressträff innan talet.

Centerpartiet ställer sig bakom Liberalernas och Moderaternas förslag om språkförskolor för barn till nyanlända men vill också satsa 40 miljoner per år på förskolor där föräldrarna, när barnen är på förskolan, ska läsa SFI i samma byggnad.

Partiet vill dessutom införa krav på aktivering för att få försörjningsstöd.

 

Kristdemokraterna – SFI med baby

Ebba Busch Thor (KD) för första gången på Järvaveckan

 

Integration, var bredvid jämställdhet, en röd tråd genom många av partiledartalen. Ebba Busch Thor var en av dem. KD:s Järvautspel är snarlikt Centerpartiets, men istället för SFI när barnen är på förskolan så vill partiet göra det obligatoriskt för kommunerna att erbjuda SFI-undervisning till föräldralediga.

Ett förslag som man kallar för »SFI med baby«, där föräldern kan ta med sig det lilla barnet till utbildningen. Partiet avsätter 200 miljoner årligen i öronmärkta pengar till detta.

Under KD:s dag på Järvaveckan släppte även en rad förslag som syftar till att öka tryggheten för kvinnor i utsatta områden i en debattartikel i Svenska Dagbladet; 10 000 fler poliser som arbetar i socialt utsatta områden, den som döms för kvinnofridskränkning ska bära fotboja under tiden som man har besöks- eller kontaktförbud och kameraövervakning ska bli lättare att sätta upp.

 

Miljöpartiet – Hårdare straff och mer läsning

Gustav Fridolin (MP) från stora scenen under Järvaveckan

 

Miljöpartiet vill införa hårdare straff mot för dem som rekryterar unga in i kriminalitet. Partiet vill också stärka möjligheterna för personer som vill lämna kriminella gäng och de vill ha fler områdespoliser.

–  Gängen måste brytas. Vapnen och knarket måste bort. Vi vill ha fler områdespoliser med bra relation till sitt område. Vi vill stärka straffen för den som rekryterar unga in i kriminalitet, sa Gustav Fridolin.

Skola och klimatet var andra områden som fick stor uppmärksamhet av Fridolin. Regeringen vill att det ska vara obligatorisk läsning i förskolan, som en del av en ny läroplan som träder i kraft hösten 2019.

 

Moderaterna – Staten måste göra mer för att förhindra självmorden

Moderatledaren Ulf Kristersson under Järvaveckan

 

På den sjätte dagen av Järvaveckan var det Moderaternas Ulf Kristerssons tur att möta publiken. Han pratade om integration och psykisk ohälsa och självmord, framför allt bland unga.

M-ledaren vill att staten ska tredubbla de pengar som skänks till ideella organisationer som arbetar mot självmord.

– För varje skänkt krona ska staten ge tre till.

 

Sverigedemokraterna – Slöjförbud på förskolebarn

Jimmie Åkesson (SD) på stora scenen under Järvaveckan

 

Sveriges kanske näst största parti presenterade förslag med fokus på förskolan: slöjförbud, skärpta språkkrav för personalen och obligatorisk förskola från tre år i utsatta områden.

Angående slöjförbudet sa Jimmie Åkesson:

– Det är inte bara en religiös symbol, utan också en symbol för kvinnoförtryck och värderingar som inte hör hemma i Sverige.

Partiet har inte räknat på hur många barn, som inte redan går i förskolan, som skulle komma att beröras av den föreslagna förskoleplikten, inte heller hur mycket det skulle kosta, men Jimmie Åkesson är övertygad om att »det redan är alldeles för många som lever i den här riskgruppen som riskerar att hamna i ett ständigt utanförskap«

Vänsterpartiet – Sänkta hyror

Jonas Sjöstedt (V) talade på Järvaveckan

 

Hyra och löner stod i centrum för den ekonomiska politik som genomsyrade Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedts tal. På partiets presskonferens några timmar tidigare lanserade de ett förslag om en ny hyresmodell: »vänsterhyrorna«, som ska sänka hyrorna för en barnfamilj till upp med 3 000 kronor i månaden.

– I Örebro har det kommunala bostadsbolaget sett till att det blir billigare att bo i nya hyresrätter. Det funkar bra, nu vill vi införa det i hela landet. Dessutom vill vi gå lite längre. Med våra hyressänkningar skulle det innebära att en vanlig barnfamilj som flyttar in i en tre betalar ungefär 3 000 kronor mindre i hyra varje månad, sa Jonas Sjöstedt.

 

Socialdemokraterna – Bygg bort segregationen

Stefan Löfven (S) på Järvaveckan

 

Sist ut under politikerveckan var Stefan Löfven. Han presenterade förslag för att bryta bostadssegregationen i Sverige – bygga bort segregation och trångboddhet.

Partiet vill bland annat satsa på att rusta upp miljonprogrammen och på att få större blandning av boendeformer.

– Nu behöver vi fortsätta framåt, miljardsatsa på upprustning och renovering av miljonprogrammen så att bostäder kan moderniseras utan att hyrorna blir för höga, sa Stefan Löfven från stora scenen på Spånga IP.

Det är Boverket som kommer få i uppdrag att se hur det är möjligt att få större blandning av upplåtelseformer i samma områden.