Arbetsmarknadspolitik Vet du vad ditt parti tycker i frågor som LAS, a-kassan och och hyvling? Läs vad de åtta riksdagspartierna har svarat på Dagens Arenas enkät om arbetsmarknadsfrågor. 

Arbetsmarknadsfrågorna diskuteras allt mer i valrörelsen. Socialdemokraterna har presenterat en handlingsplan för vad de kallar en tryggare arbetsmarknad och LO skriver debatt i ämnet.

Allianspartierna har tidigare varit ute i debatten och bland annat föreslagit att LAS görs om och att Arbetsförmedlingen ska läggas ner i sin nuvarande form. Sverigedemokraterna går på den borgerliga linjen.

I en valrörelse som hittills mest handlat om integration och mer pengar till polisen så är det ett välkommet inslag tycker Mats Wingborg, frilansjournalist, utredare och ledarskribent på Dagens Arena. Han skriver just nu på en rapport för Arena idé* om riksdagspartiernas arbetsmarknadspolitik och påpekar vilken viktig fråga arbetsmarknaden är för så väl den »svenska modellen« som för det svenska samhället.

Mats Wingborg, frilansjournalist, utredare och ledarskribent på Dagens Arena.

– Som alltid när stora förändringar görs så kan det vara svårt att gå tillbaka. Luckras LAS upp så är det svårt att säga om fackföreningarna kan ta tillbaka den makten och inflytandet vid ett senare tillfälle. Ger man staten makt att lägga sig i lönebildningen så är det något av ett systemskifte.

En av de frågor som Mats Wingborg lyfter som kan få störst konsekvenser är uppluckringen av turordningsreglerna. Idag kan mindre företag undanta två personer från turordningsreglerna och de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna vill i olika utsträckning ändra så att fler kan undantas och att kompetens ska värderas högre än anställningstid.

– En grupp som hade fått en väldigt osäker anställning då är äldre. En annan tung fråga som på sikt kan få stor inverkan är de föreslagna inträdesjobben. Det strider mot svensk tradition att riksdagen ska blanda sig i lönesättningen och det kommer resultera i en lönepress nedåt.

Hur den faktiska arbetsmarknadspolitiken kommer se ut efter valet är svårt att sia om men ett par förändringar är ändå tydliga tycker Mats Wingborg.

– Om det blir alliansstyre så är det helt klart att det kommer bli en uppluckring av LAS och turordningsreglerna, men hur långt det kommer gå är svårt att säga. Det beror på hur stort Centerpartiet blir, det är de som vill gå längst i just den här frågan. Avgörande är också exakt vilken förslag som Moderaterna komma att landa i. Hittills har Moderaterna bara krävt att LAS ska reformeras, men utan att precisera politiken.

De fyra borgerliga partierna vill sänka taket i a-kassan. Centerpartiet vill att taket sänks till 800 kronor per dag, för att sedan ytterligare trappas av efter 100 dagar. Liberalerna och Moderaterna vill se en sänkning i två steg, 760 kronor per dag de första 100 dagarna, därefter till 680 kronor per dag. Kristdemokraterna vill se samma nivåer som L och M, men att den högre nivån ska gälla i 300 dagar, innan den sänks till 680 kronor.

Sverigedemokraterna vill höja taket i a-kassan till 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna, därefter till 800 kronor per dag. De vill samtidigt, precis som Liberalerna, göra a-kassan obligatorisk. Något som hade försvagat fackföreningarna då en viktig anledning för människor att ansluta sig till facken är just a-kassan.

– Kopplingen mellan fackföreningsrörelsen och a-kassan är en av flera orsaker till att vi har en hög facklig organisationsgrad i Sverige, Finland och Danmark. I Norge finns inte den kopplingen och där är också den fackliga organisationsgraden betydligt lägre, säger Mats Wingborg.

Vänsterpartiet vill höja nivåerna till 80 procent av lönen, regeringspartierna vill ha kvar nivåerna där de är idag.

De fyra borgerliga partierna och Sverigedemokraterna säger alla fortsatt ja till allmän visstid, möjlighet till hyvling och till att lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form.

Däremot vill inte Sverigedemokraterna se varken alliansens inträdesjobb eller arbetsmarknadsparternas etableringsjobb. De skriver: »Vi vill inte se några särlösningar som grundar sig på födelseland.«

I enkäten har alla allianspartier svarat nej på frågan om riksdagen ska kunna lagstifta lön om arbetsmarknadens parter inte kommer överens (fråga 8), men samtidigt svarat ja på frågan om inträdesjobb. Vilket blir motsägelsefullt.

Inträdesjobben ska göra det möjligt att anställa en person till 70 procent av rådande ingångslönen i den aktuella branschen.  Lönenivån vid inträdesjobb bestäms då alltså inte av arbetsmarknadens parter, utan av ett beslut i riksdagen eller av staten.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är de enda partierna som vill se ett förbud mot att bemanningspersonal kan runda LAS och komma in istället för tidigare anställda.

Miljöpartiet säger fortsatt ja till allmän visstid, till skillnad från S och V, men nej till hyvling.

Se partiernas utförliga svar i länkarna nedan:

S: Nej till hyvling och allmän visstid

M: Lägg ner Arbetsförmedlingen

SD: Inga särlösningar som grundar sig på födelseland

C: Inför en resultatbaserad arbetsförmedlarpeng

V: Stärk LAS och a-kassan

L: Hellre sänkt skatt på arbete än avdrag för fackföreningsavgift

MP: Höj taket i a-kassan

KD: Inför avdragsrätt för a-kasseavgiften

 

*Arena idés rapport släpps tisdagen den tredje juli.