LIMBO Programmet för höstens kurser och konferenser är nu klart! Tankesmedjan Limbo inbjuder till en spännande och innovativ höst!

 

Nya regler för PPM-systemet

 Partierna som står bakom pensionssystemet har kommit överens om att reformera premiepensionssystemet för att ge bättre trygghet och högre framtida pensioner. Det kommer att göra det svårare för våra skickliga fondförvaltare att sko sig på lättlurade pensionssparare. Men inte omöjligt! Tankesmedjan Limbo inbjuder fondförvaltare och andra intresserade till ett spännande och lukrativt symposium.

Föreläsare: Alex Dinkelberger, fondbolaget Dallras f d VD. Han berättar bland annat om hur han lyckades lura svenska pensionärer på hundratals miljoner kronor och ändå bli friad i rätten. Medverkar gör också Thomas Bodström, f d justitieminister och Ebba Lindsö, f d VD för Svenskt Näringsliv, som berättar hur man blir härligt girig och sätter sig i vilken styrelse som helst bara man får tjäna pengar utan att göra ett jota.

31 september. Anmälan på vår hemsida.

 

Valfrihet och egenfinansiering

Nu är det viktigare än någonsin att slå vakt om valfriheten inom skola, vård och omsorg! Allteftersom de offentliga verksamheterna utarmas kommer valfriheten att bli viktigare. Genom ökad andel egenfinansiering kommer man i framtiden att kunna välja bättre skola, bättre sjukvård och bättre äldreomsorg. Tankesmedjan Limbo inbjuder till ett brett upplagt symposium.

Föreläsare: Pajen Emelsson, Efter studier vid Harvard Business School där han lärde känna Milton Friedmans teorier om hur man raserar ett solidariskt samhälle för att ge kapitalet fritt spelrum, engagerade han sig i Moderata Samlingspartiet i Sverige. Genom idogt arbete lyckades han där implementera Friedmans teorier. Med deras och den övriga borgerlighetens hjälp lyckades han på två decennier förvandla den svenska skolan, där integrering, likvärdighet och bra kunskapsresultat varit vägledande, till en marknad som idag kännetecknas av segregering, dåliga kunskapsresultat och höga vinster till skolbolagen.

Nu vill han ta nästa steg i valfrihetsrevolutionen och göra det möjligt för den enskilde att med plånbokens hjälp kunna välja en ännu bättre skola, sjukvård och äldreomsorg!

10 oktober. Anmälan på vår hemsida.

 

Hur du blir av med besvärliga människor

På varje arbetsplats, i varje arbetslag finns någon som inte passar in. Det kan vara han som inte diskar sin kopp efter kaffet, det kan hon som inte vill spela med i ledningens käcka kickoff-spektakel och det kan vara en bråkig facklig förtroendeman. Tyvärr har vi en omodern lagstiftning, LAS (lagen om anställningsskydd), som försvårar för arbetsledningen att bli av med besvärliga människor. Men snart blir det ändring på detta!

Föreläsare: Centerpartiets arbetspolitiska talesman Astrid Smådahl berättar om partiets vision av en ny och modern arbetsmarknad. Medverkar gör också Karl Johansson, näringspolitisk samordnare på företagarföreningen Hela Människan.

4 november. Anmälan på vår hemsida.

 

Att bli en bättre ledare med hjälp av FISA-profilering

Som ledare måste du kunna peka med hela handen även om du inte vet hur man gör. Med hjälp av den s k FISA-profileringen får du nödvändiga baskunskaper om mänskligt beteende och du kan enkelt bli den ledare du innerst inne vet att du inte är.

Föreläsare: Arne Cagliostro, leg.psykoterapeut på Cagliostros Psykologkunsult AB, är skapare av den s k FISA-profileringen som på kort tid blivit en av världens mest använda metoder för att inbilla människor att de förstår mer än vad de gör. FISA-profilen, med färgsystemet svart, grått och brunt, kan ge dig verktyg för att styra människorna i din omgivning så att de lyder minsta vink.

31 november. Anmälan på vår hemsida.

 

Påverkansarbete

Om man vill förstå och verka i hela kedjan från omvärldsbevakning, via analys och politikutveckling, till ett aktivt opinionsarbete är det viktigt att man har de rätta kontakterna. Genom undersökningar, analyser och rapporter kan man påverka hela samhällets näringspolitik om man har de rätta kanalerna till makthavarna. Genom att knyta kontakter och medverka i opinions- och påverkansarbetet kan resultatet bli en förbättrad lönsamhet. Tankesmedjan Limbo inbjuder till ett symposium där framgångsrika lobbyister och makthavare med vinstmaximerande inriktning berättar om hur de framgångsrikt lyckats runda folkviljan vad gäller t ex vinster i välfärden. Symposium.

10 december. Anmälan på vår hemsida.

 

Finansiell psykologi för kapitalförvaltare och private bankers 

Hur man med finansiellt mumbojumboprat kan lura skjortan av småsparare och investerare. Vi lär ut alla de viktiga knepen som man behöver kunna för att nå framgång inom banksektorn.

Föreläsare: Maximilian Stael von Brunhof grundlade sin förmögenhet i den så kallade IT-boomen där han lurade tusentals småsparare att investera i bluffbolag. Han har sedan dess fortsatt sin framgångsrika affärsverksamhet i flera stora banker, bland annat Swedbank och Enskilda banken.

15 december. Anmälan på vår hemsida.

 

Hur du grönmålar din verksamhet

Idag måste alla företag ha en grön profil på sina verksamheter. Genom informations- och reklamkampanjer kan man förändra allmänhetens bild av de varor och tjänster man tillhandahåller. Genom en medveten strategi kan man runda krav på förändringar och slippa dyrbara klimatinvesteringar.

Föreläsare: Otto von Jägermeister. Art director vid byrå Forslund & Bodeskjöld.

24 december. Anmälan på vår hemsida.

 

Tankesmedjan Limbo
genom
Hans Hallerfors


(Till vardags redaktör för tidskiften Intra)

 

Med detta avslutas Dagens Arenas samarbete med tankesmedjan från Helvetet för denna gång. Du kan dock fortsatt följa verksamheten via Limbos Facebook-sida.