LIMBO En kulturstrid är under uppseglande – och självklart kommer Tankesmedjan Limbo delta. Därför startar vi den Storsvenska Kulturföreningen Hellfrid.

De idéer och ideal som genomsyrar den svenska samhällskroppen bär till stora delar en inriktning som inte är förenlig med en frisk och nationell inriktning. Vi vet att SVT anställer vänsterextremister och att det finns program på bästa sändningstid som har ett rent vänsterperspektiv. Vi vet att vår skola alltför länge varit en tummelplats för feminister, marxister och identitetspolitiker. Generationer av unga människor har vuxit upp med klena och osvenska ideal.

Vårt arbete med kulturföreningen Hellfrid syftar till att förändra människors normer och värderingar för att på så sätt förskjuta vad som är politiskt möjligt att genomföra. Vi vill uppvärdera den västerländska civilisationen och identiteten. Det handlar om arvet från Rom, Aten, Jerusalem och upplysningen. Det kommer att behöva stärkas framöver. Vi vill att staten, genom en kraftfull politisk styrning av kultur, medier och utbildningsväsende, ska tvinga fram neutralitet och mångsidighet i public service, undervisning och kulturliv.

Redan nu har betydande delar av svenskt näringsliv visat sig villig att sponsra vår kulturella inriktning.

Välkommen till vår första storsvenska sammankomst i september då vår kulturfestival går av stapeln.

Tankesmedjan Limbo tar, i och med bildandet av kulturföreningen Hellfrid, ett steg i tiden mot en mer nationell inriktning.

Vi anser att religion, nation, traditioner och skönhet behöver försvaras i vårt materialistiska samhälle. Det postmoderna svenska samhället kännetecknas av förakt för vår kultur, vår historia och vårt land.

Vi tänker helt enkelt ta tillbaka den kulturella makten från vänstern.

Välkommen till vår första storsvenska sammankomst i september då vår kulturfestival går av stapeln. En kulturfestival med föredrag av bland annat greve Hotch-Potch af Hotch-Potch, baron de la Patrie, baronerna Fibelhausen, Pffefferkorn, von Snabelstiefel och Mühlenburg. Dessutom storsvenska traditionella lekar som till exempel rumla piga, sparka dräng och knacka röding. Förfriskningar, punschbål och mjöd serveras. Väl bekomme!

 

Tankesmedjan Limbo
genom
Hans Hallerfors


(Till vardags redaktör för tidskiften Intra)