LIMBO Nya oljefyndigheter under idag istäckta områden i Arktis kommer inom kort att bli möjliga att prospektera. Därför finns nu en möjlighet att bygga ut transportväsendet på ett sätt som gynnar Sverige som nation, menar Tankesmedjan Limbo.

Nu behövs en snabb start på ekonomin. Tankesmedjan Limbo har därför, i samarbete med Svenskt Näringsliv och Svenska Transportrådet tagit fram en utvecklingsplan. Vi vill se ett optimistiskt Sverige som lyfter och erövrar en tätposition när det gäller transporter och kommunikationer.

Coronakrisen har visat att det nu är dags att lämna den destruktiva miljöpolitiken, där rädslan för den oundvikliga klimatkatastrofen tvingat fram långtgående inskränkningar i de fossilbränsleberoende transportmedlen. Tillgången till fossila bränslen kommer inom överskådlig framtid att vara tillräcklig, främst genom att nya oljefyndigheter under idag istäckta områden i Arktis kommer att bli möjliga att prospektera.  Därför finns nu en möjlighet att bygga ut transportväsendet på ett sätt som gynnar Sverige som nation.

 

  • Bygg ut Arlanda

6 av 10 stockholmare vill se en utbyggnad av Arlanda flygplats. Det visade en opinionsundersökning som gjordes på uppdrag av Stockholms handelskammare för ett år sedan. Prognoser visar att redan 2070 kommer Arlanda att ta emot 70 miljoner resenärer, mot idag 40 miljoner. Därför föreslår vi ett tillskott av fem nya start- och landningsbanor.

 

  • Fler lokala flyglinjer

Vi behöver bygga ut flygtrafiken över hela vårt avlånga land där avstånden hittills har förhindrat ekonomisk expansion i avlägsna delar. Genom en gemensam organisation bör det vara möjligt för alla tätorter med mer än 20 000 invånare att erhålla en egen flygplats med flyglinjer till Stockholm och till ekonomiska centra ute i Europa.

 

  • Fler motorvägar

Motorvägsnätet i Sverige är sorgligt eftersatt. Vi behöver ett helt nytt motorvägsnät som täcker upp kuststräckan upp till Haparanda, samt hela sträckan mellan Stockholm och Göteborg och Stockholm och Oslo. Dessutom att Österleden  omgående byggs.

 

Som finansieringsmodell för dessa satsningar i ny infrastruktur rekommenderar Tankesmedjan Limbo och Svenskt Näringsliv den så kallade OPS-modellen, som innebär offentlig-privat-samverkan. Det som användes på ett för Svenskt Näringsliv mycket gynnsamt vis vid exempelvis bygget av Nya Karolinska.

För att inte oroa samhället i onödan föreslår vi dessutom att framtida IPCC-rapporter behandlas med stor försiktighet, alternativt som partsinlagor där eventuell vetenskaplig sanning bör vägas mot näringslivets krav på lönsam utveckling.

 

Tankesmedjan Limbo
genom
Hans Hallerfors


(Till vardags redaktör för tidskiften Intra)