LIMBO Det behövs en värdemässig uppgradering av de ansträngningar till så kallad skatteflykt som görs av enskilda och företag. De som undanhåller samhället resurser bör hyllas och vördas som de hjältar de är, menar Tankesmedjan Limbo.

Vi minns alla de modiga ministrarna Cecilia Stegö Chilò, Maria Borelius och Tobias Billström i den borgerliga regeringen 2006 som vägrade betala för public service och smet från att betala TV-licensen. Idag, när licensen är inbakad i skatten finns inte samma möjligheter att modigt kunna stå upp för rätten att smita från gemensamt beslutade avgifter.

Utom vad gäller skatten. Att en folkmajoritet skulle ha rätt att inskränka på den enskildes frihet genom att besluta om skatter är i grunden tveksamt. Så har också riksdagen ansett när de avvecklat förmögenhets- och fastighetsskatterna och nu senast den så kallade värnskatten. Nu är det dags att ta nästa steg och anpassa skatten till verkligheten. Det är en välkänd sanning att de som har stora förmögenheter och som utnyttjar de förmånliga rot- och rutavdragen betalar procentuellt sett mindre skatt än lågavlönade. Så har till exempel Antonia Ax:son Jonsson en betydligt lägre skattesats än en kassörska som arbetar i någon av hennes matvarubutiker. Det vore självklart att skattesatserna justerades efter förmögenhet genom så kallad omvänd progressivitet. Så att det äntligen lönar sig att arbeta eller att förvalta en förmögenhet.

När personer som minimerat sina betalningar genom skatteplanering och sedan levt ett glatt och trevligt liv i Thailand, Spanien eller Portugal, nu återvänder för att få del av åldringsvården så har de självfallet rätt att få klaga.

Den grundläggande inställningen, att skatt är stöld, måste innebära en värdemässig uppgradering av de ansträngningar till så kallad skatteflykt som görs av enskilda och företag. De personer som undanhåller samhället resurser till exempelvis förskolor, äldreomsorg, polis och rättsväsende, försvar med mera bör hyllas och vördas som de hjältar de är.

Likaså bör den så kallade skattekverulansen (”vad fan får jag för pengarna”) uppvärderas. När personer som minimerat sina betalningar till Skatteverket genom skatteplanering och sedan, efter pensioneringen, levt ett glatt och trevligt liv i Thailand, Spanien eller Portugal, nu återvänder för att få del av den svenska åldringsvården och finner att denna rustats ner till ren vanvård så har de självfallet rätt att få klaga.

Nu inbjuder Tankesmedjan Limbo, i samarbete med Centerns, Liberalernas och Moderaternas ungdomsförbund, Ayn Rand-sällskapet och Skattebetalarnas förening, till ett virtuellt symposium kring rätten att få smita från skatter och avgifter.

 

Tankesmedjan Limbo
genom
Hans Hallerfors


(Till vardags redaktör för tidskiften Intra)