LIMBO Tankesmedjan Limbo vill redan nu vända sig till riksdagsledamöter, statssekreterare, statsråd med flera: Om två år är det val. Du behöver redan nu se dig om efter fortsatt försörjning om olyckan skulle vara framme.

Svenskt Näringsliv behöver fortsatta möjligheter att påverka morgondagens makthavare. För dig som har god kännedom om det politiska regelverket, som har goda kontakter hos samhällets beslutsfattare och som behöver en ny arena för påverkan kan tankesmedjan Limbo nu erbjuda guldkantade framtida konsultanställningar.

Våra konsultanställningar är av fyra slag:

 

  • Anställningar som sker i samarbete med skol- och välfärdsföretagen där uppgiften är att få riksdagen att fortsätta trotsa den överväldigande folkmajoritet som är emot vinstintressen inom vård, omsorg och skola.

 

  • Anställningar som handlar om förberedelser inför offertskrivningar som riktar sig till upphandlande myndigheter och departement. Där är kunskap om myndigheters och förvaltningars behov och önskemål ett givet intresse. Denna typ av konsultanställning kan med fördel vara resultatbaserad.

 

  • Anställningar som syftar till opinions- och organisationsarbete inom partier. Denna typ av anställning syftar till att ge finansiärerna direktkanaler till de beslutande organen inom respektive partier. Denna typ av anställningar kan med fördel behandlas konfidentiellt.

 

  • Anställningar av belöningskaraktär. Bland tankesmedjan Limbos finansiärer finns åtskilliga företag och deras intresseorganisationer vars lönsamhet varit beroende av de beslut som fattats av olika politiska instanser. I de fall där det inte varit fråga om någon tidigare överenskommelse finns det nu möjlighet för ansvariga politiska beslutsfattare att erhålla en rättmätig del av de vinster som fattade beslut givit upphov till. Det kan med fördel ske i form av en oklanderlig anställning i något av de gynnade företagen eller deras intresseorganisationer.

 

För att underlätta övergången från välbetald förtroendevald till än mer välbetald konsult- eller liknande anställning har tankesmedjan Limbo en speciell fadderverksamhet där politiker som tidigare tagit detta steg kan vägleda nya aspiranter. Vi har tillgång till en rad senior advisers, bland annat tidigare statsministrarna Göran Persson och Carl Bildt, tidigare ministrarna Göran Hägglund, Anders Borg, Per Nuder, Jan Nygren, Ulrica Messing, Erik Åsbrink, Björn Rosengren och Leif Pagrotsky, samt tidigare toppolitikerna Stefan Stern, Filippa Reinfeldt, Mikaela Valtersson, Niklas Nordström, Johan Jakobsson och Sten Tolgfors.

Välkommen med din intresseanmälan!

 

Tankesmedjan Limbo
genom
Hans Hallerfors


(Till vardags redaktör för tidskiften Intra)