Filip Nyman

debatt Tillåter vi gårdsförsäljning ger vi också ett okej till att avveckla alkoholmonopolet. Försäljningen kommer inte begränsas till ett fåtal små företag. Alla producenter oavsett storlek kommer få sälja alkoholdrycker, skriver Filip Nyman från Ungdomens Nykterhetsförbund.

Gårdsförsäljningsfrågan är ett verktyg som alkoholindustrin använder för att bryta ner vårt alkoholmonopol. I flera år har högerpartierna arbetat för att tillåta gårdsförsäljning och två utredningar senare med en tredje på gång så är det tydligt att det inte går. Tillåter vi gårdsförsäljning ger vi också ett okej till att avveckla alkoholmonopolet. Försäljningen riktas inte till landsbygden eller till ett fåtal småproducenter, utan det är en bred öppning för alla alkoholproducenter att sälja alkoholdrycker.

IOGT-NTO släppte en rapport förra veckan som berättar om hur spritjättar som The Absolut Company arbetar för att tillåta gårdsförsäljning. Men det vi ser är en trojansk häst. Från första början har förespråkare sålt in idén om hur idylliskt och mysigt det skulle vara om vi fick sälja vårt vin på vår vingård i Skåne medan realiteten är den att försäljningen skulle gå långt bortom små vingårdar, istället skulle gårdsförsäljningen främst gynna städerna där en klar majoritet av alla alkoholtillverkare idag håller till. Det finns vidare inget kring gårdsförsäljning som idag begränsar förslaget till småskalig, lokal produktion. Till och med LRF själva har i inspel till regeringen på frågan sagt:

Begränsningar kring produktionsmetoder, försäljningsvolym eller företagsstorlek bör inte förekomma. Alla dryckesslag skall inkluderas.

Gårdsförsäljning har aldrig handlat om att stötta bönder som vill sälja närodlat vin.

I grunden handlar detta om att spritjättarna ska kunna leverera råsprit till den som vill starta upp sitt egna bryggeri och därmed tjäna ännu mer pengar. Vem som helst, till låg uppstartskostnad, ska då kunna starta ett bryggeri var hen vill och kallas “tillverkare” eller “producent”. Personen behöver inte ens odla sina egna råvaror eller tillverka alkoholen själv utan kan bara ta in 97 % alkohol, smaksätta med blåbär och tappa upp på flaska. Detta är bluffen de försöker sälja på det svenska folket. Det är inga vingårdar på landsbygden utan fler bryggerier som får sälja alkohol i stan.

Gårdsförsäljning har aldrig handlat om att stötta bönder som vill sälja närodlat vin. Gårdsförsäljning handlar om att The Absolut Company vill sälja mer av sina produkter och få sälja mer råsprit för att maximera sin vinst. I länder där alkoholmarknaden är avreglerad så använder företaget en modell som finansierar uppstart av destillerier för att sedan driva det i ett annat namn. Allt detta för att kunna ta mer andelar på marknaden. Den trojanska hästen har vinbönder och fina gårdar på landsbygden på utsidan men på insidan kommer den med sprit och destillerier från The Absolut Company som bara vill sälja mer alkohol som i sin tur kommer skada samhället ännu mer.

Filip Nyman
förbundsordförande
Ungdomens Nykterhetsförbund