Striden om den så kallade “gårdsförsäljningen” av alkohol har plötsligt blivit angelägen för alkoholhögern, som kritiserar socialminister Jakob Forssmeds (KD) brist på snabbhet. De vill se ett lagförslag på bordet direkt, trots riskerna för folkhälsan och Systembolagets uppgift. Otåligheten är respektlös.

Den så kallade Gårdsförsäljningsutredningen tillkom under den S-ledda regeringens uppgörelse med C och L. Precis som utredningen från 2010 föreslås att lokala vingårdar, bryggerier med mera ska få sälja sina produkter till allmänheten.
Men orden ”gård” och ”småskalig” vilseleder: Som det står i utredningen: ”Det bör inte vara ett krav att råvaran odlas på den egna gården eller att verksamheten är lokaliserad på landsbygden för att få bedriva gårdsförsäljning.”

Vilket öppnar för ”gårdsförsäljning” även på stadens torg av samtliga kategorier ur Systembolagets sortiment.

Att tillverkarna själva dessutom årligen får producera 75 000 liter sprit och upp till 500 000 liter vin och öl visar att det handlar om rejäla mängder från de 850 privata försäljningsställen det kan handla om. Alltså 850 nya, privatägda systembolag.

Förslaget blir sannolikt nu en väg in för tillverkare från EU

Med förslaget vill utredaren rikta blickarna mot besöksnäringens behov av marknadsföring. Behov som ska trolla bort EU:s kritik när ett antal nya alkoholbutiker äventyrar Sveriges surt förvärvade monopol och därmed tar udden av folkhälsoargumentet. Det som gjorde att Sverige tillsammans med Finland fick behålla sitt monopol vid inträdet i EU. Till skillnad från övriga EU såg länderna inte alkohol som vilken vara som helst, utan ville med en avvägning av pris och tillgänglighet begränsa missbruket.

Förslaget blir sannolikt nu en väg in för tillverkare från EU, att själva på plats öppna ”gårdsförsäljning” med samma regelverk med hänvisning till att de annars diskrimineras. Alltså ännu fler alkoholbutiker. Och då är det ajöss med monopolet! Att återta det, i strid med EU:s inre marknads friheter, kan bli svårt.

Som Carl Wetter, före detta domare i EU-tribunalen, skriver i SVD (24 mars) är det ”nog klokt att inte öppna Pandoras ask. Är olyckorna väl ute, kan det visa sig svårt att stoppa tillbaka dem.”

Att alkohol skadar folkhälsan och att förslaget äventyrar den påminner ett stort antal tunga kritiska remissinstanser om, medan de positiva främst ser fördelarna för företag.
Två nya rapporter visar hur redan små mängder alkohol ökar cancerrisken, och att alkoholens roll för högt blodtryck underskattats – och är okända för svenska folket. Vad kostar det i sjukvård och lägre produktivitet? Det borde få även de kommuner, län och regioner som märkligt nog bejakar förslaget att tänka till. Här har staten en viktig, folkhälsoupplysande roll. Men effektivaste sättet att sänka blodtryck och minska cancerrisk i en befolkning är minskad konsumtion och en alkoholpolitik som kombinerar pris och begränsad tillgänglighet.

Socialministern ser riskerna och det komplexa i arbetet med lagförslaget. Ändå vill både justitieministern och näringsministern skynda på processen och kritiserar en regeringskollega, trots att frågan inte ligger på deras bord.

Alkohollobbyn tar i från tårna och går därmed emot en växande grupp unga med hälsomedveten livsstil.

Näringsutskottets ordförande Tobias Andersson (SD) antyder att det hela drar ut på tiden ”för att ansvarig minister riskerar att resonera annorlunda i frågan”.
Timbros EU-ansvarige Carl Albinsson kräver (SVD 25 mars) att Forssmed byts ut om inte gårdsförsäljningen snabbt kommer på plats.
Otåligheten är respektlös, inte bara mot Forssmed, utan hela svenska folket, som inte frågar efter ”gårdsbutiker”.

Och dessutom förödande för folkhälsan.