Foto: Tankesmedjan Tiden.

Genom flyktingöverenskommelsen med Turkiet bidrar EU till att skapa en totalitär stat, skriver Sirin Kara, utredare på Tankesmedjan Tiden. 

Senast ut i Erdogans önskan om att skapa en totalitär stat, är att häva den parlamentariska immunitet som det pro-kurdiska partiet HDP:s folkvalda har haft.

I dag blev det verklighet. 375 mot 138 parlamentariker röstade, i en slutlig omröstning, ja till att ta bort immuniteten för vissa parlamentariker. De allra flesta av HDP:s ledamöter riskerar nu livstids fängelse, inklusive både partiledarna Selahattin Demirtas och Figen Yüksekdag.

Kravet att ändra immunitetsreglerna kom efter HDP:s framgångar i valet 2015, där partiet under två olika tillfällen lyckades passera tioprocentsspärren till parlamentet. När immuniteten inte längre finns kvar har presidenten därför gjort sig av med i princip det enda parti som öppet kritiserat honom i parlamentet. På lång sikt betyder det att ingen politiker kommer att våga kritisera president Erdogan.

Situationen är oroväckande och det har framförts på flera håll. Trots det sker allt det här mitt framför näsan på EU.

Sanktioner är inte en del av lösningen. Den turkiska presidenten har ett järngrepp om turkiska medier och folkets lojalitet gentemot honom är oerhört stark.  Sanktionerna som egentligen skulle vara avsedda för presidenten skulle, genom turkiska medier och hans egen retorik, enkelt kunna vinklas till förmån för honom själv.

Ett sådant exempel är Mehmet Kaplans (MP) avgång, som genom Erdogans tal vinklades till att handla om »hatet mot muslimer«. Det turkiska folket svalde det med hull och hår. Ingenstans fanns det någon slags självinsikt om att hans alltmer auktoritära regim kan ha spelat en stor roll i hur Sverige valde att reagera på Kaplans dinering med de Grå vargarna.

Lösningen heter EU. Men EU är även problemet.

Det är genom EU:s restriktiva förhållningssätt till flyktingar som Erdogan i dag kan linda hela EU runt sitt lillfinger. Det är enkelt att peka finger mot Turkiet och låta de ta ansvaret och bli till syndabock, i stället för att titta på sig själv.

Nu är det hög tid att skapa en ordentlig fördelningsnyckel av flyktingar, skapa lagliga flyktvägar och se till att alla EU-länder tar sitt ansvar. Annars riskerar de få demokratiska krafter som existerar i Turkiet att försvinna och unionens egna önskemål om fred och demokrati i regionen att undergrävas.

Hur ska fred i Syrien någonsin kunna uppnås, när EU  bidrar till att skapa en ny auktoritär regim i dess grannland?

Sirin Kara, utredare Tankesmedjan Tiden