Daniel Vencu Velasquez Castro. Bild t h: News Öresund/Johan Wessman.

debatt Svensk skola mår inte bra, men Internationella engelska skolan har aldrig tjänat så mycket pengar. Barbara Bergströms vurm för tidiga betyg går hand i hand med ett marknadsföringstänk där glädjebetyg nu kan ges ännu tidigare, skriver Daniel Vencu Velasquez Castro, Unga Örnar.

Barns erfarenheter och beskrivning av verkligheten har inte tagits i beaktande vid beslut som rör svensk skola. Vad som anses vara bäst för föräldrarna och ”valfriheten” har fått diktera reglerna för skolans inre värld och skapat en skola där aktievärden och marknadsföring stått i fokus.

Aftonbladet debatt kan vi ta del av Internationella Engelska skolans grundare Barbara Bergströms artikel om att IES kommer införa betyg i årskurs 4 och att allt annat vore flum. I ett svar till henne lyckas Majsa Allelin besvara denna villfarelse om att tidiga betyg skulle vara gynnsamt för barns lärande. Det som blir ihåligt i Bergströms argumentation för tidiga betyg är alla de rapporter om glädjebetyg som skett inom IES-koncernen för att marknadsföra en bra utbildning och på så sätt vinna marknadsandelar. Diskussionen om betyg öppnar upp för en fortsättning på debatten om ojämlikheten i svensk skola.

För det är inte ”flumskolan” som är problemet. Det är ojämlikheten. Idag spelar skolans geografiska plats en väsentlig roll för barnens framtid. Ett brustet skolsystem som tillåter obehindrade vinster kommer aldrig tjäna barnens intellektuella utveckling.

Bergströms skola, IES, har tjänat riskkapitalister väl genom massiva aktieutdelningar. Pengar som hade behövts i svensk skola. Vinsten som dessa privata skolor gör kommer direkt från våra skattemedel, något som inget annat land i världen tillåter. Sedan friskolornas intåg i svensk skola har skolresultaten successivt blivit sämre och riskkapitalisterna rikare.

Betyg i tidig ålder är inte lösningen utan snarare ett problem för barnens psykiska hälsa.

Svensk skola mår inte bra, Sveriges barn och unga får inte den bästa utbildningen som kan erbjudas. Men Bergström och hennes ägare har aldrig tjänat så mycket pengar. Det blir då melankoliskt att läsa en påstådd oro över barns lärande när agerandet från friskolekoncernerna försämrat det. Självkritiken är obefintlig. Införandet av tidiga betyg är viktigt för privata bolag för att sedan kunna ge ut glädjebetyg tidigt och marknadsföra skolorna.

Den politiska övertygelsen om att avreglering och privatisering är behövliga metoder för ökad valfrihet har bidragit till en ojämlikhet som gång på gång uppenbarar sig i PISA-rapporter och i samhället i övrigt. Vi på Unga Örnar har länge påpekat bristerna i svensk skola och att allt för lite har gjorts. I augusti presenterade vi 25 reformer för en jämlik skola där bland annat klasspeng, statlig styrning av skolan, stopp för vinstdrivande bolag att bedriva skolverksamhet och en stärkt elevhälsa är några reformer som vi föreslår för att skapa en jämlik skola.

Skolan ska vara ett forum för intellekt och bidra till barns utveckling att bli morgondagens demokratiska medborgare. I en värld där desinformation råder och självaste demokratin är i fara behöver alla barn få en likvärdig skolgång för att möta framtiden med alla förutsättningar att vara fria, tänkande och kritiska vuxna. Betyg i tidig ålder är inte lösningen utan snarare ett problem för barnens psykiska hälsa.

Lösningen är att varenda krona som ska gå till utbildning går till utbildning, att varenda lärare har möjligheten att tillgodose elever med en utbildning i världsklass och att barn ges utrymme att vara barn med jämlika förutsättningar för att sedan bli demokratiska medborgare som skyddar demokratin. Det är skolans uppgift. Låt barnen och lärarna äga verklighetsbeskrivningen av skolan och inte riskkapitalister.

 

Daniel Vencu Velasquez Castro, förbundssekreterare Unga Örnars riksförbund