Malin Ragnegård och Mari Huupponen

debatt Det är viktigt att dra lärdomar av pandemin – både av bristerna och det som har fungerat bra. Efter krisen måste vi bygga en robust sjukvård som baseras på trygga jobb och yrkeskunnig personal, skriver Kommunals Malin Ragnegård och Mari Huupponen.

På fredag överlämnar Coronakommissionen sitt andra delbetänkande till socialminister Lena Hallengren. Bland annat ska frågan om sjukvårdens förmåga att hantera virusutbrottet besvaras. Kommunals korta men tydliga svar lyder som följer: för lite gjordes, och för liten hänsyn togs till trygghet, villkor och arbetsmiljö för anställda i vården. En otillräcklig beredskap i regionerna fick ödesdigra konsekvenser när pandemin slog till.

I en ny rapport från fackförbundet Kommunal beskrivs undersköterskornas erfarenheter och lärdomar av att arbeta i en underbemannad sjukvård under en pandemi. Vittnesmålen från Kommunals sjukvårdssektioner beskriver en sjukvård som var i kris redan innan krisen. Med lärdomarna färskt i minne är det hög tid att bygga en långsiktigt stabil och hållbar sjukvård. Allt annat vore både dumsnålt och respektlöst.

Många har imponerats av de insatser som undersköterskor, specialistundersköterskor, lokalvårdare, ambulanssjukvårdare, vaktmästare och många fler arbetsgrupper stod för under pandemin. Vi talar om extrapass, dubbelpass, övertidstimmar och en mobil som blippar konstant även på fritiden. På många håll har personalen ställt om och byggt helt nya avdelningar för covidpatienter trots mycket begränsade resurser. Personalen har fått semestern indragen och blivit omplacerad i nya verksamheter och på nya orter. Många har själv blivit sjuka.

För att kunna bygga ut kapacitet i en kris – och öka tillgängligheten i vardagen – behövs motståndskraft.

”Det var kris innan och det är kris nu”, sammanfattar en av de intervjuade. För att kunna bygga ut kapacitet i en kris – och öka tillgängligheten i vardagen – behövs motståndskraft. Det kan fås genom satsningar på högre bemanning, fler utbildade undersköterskor och hållbara arbetstider med möjlighet till återhämtning. En kris kan såklart kräva en högre arbetsansträngning, men rapporten visar även att den regiondrivna sjukvården hade stora brister långt innan pandemin. Förutsättningarna var därmed bristfälliga för sjukvården att hantera en långvarig kris: bemanningen var för låg och det fanns knappt någon beredskap när det gäller sjukvårdsmaterial eller skyddsutrustning. När vi nu summerar lärdomarna av den kris vi genomgått kan följande konstateras med hjälp av Kommunals rapport.

  • Undersköterskor behöver fler kollegor
    Att bemanningen konstant upplevs vara nära bristningsgränsen gör sjukvårdsverksamheterna sårbara. Regionen ses ofta som en kortsiktig arbetsgivare som till och med har en oförmåga att planera vanliga semesterperioder. Intervjuade ser ett tydligt samband mellan bristande bemanning och vårdkvalitet.
  • Rätt använd kompetens
    Pandemin har även tydliggjort vikten av rätt använd kompetens – inte minst undersköterskekompetens.Det finns en stor potential att organisera vården mer effektivt genom att bättre nyttja undersköterskornas kompetens som en del av det multiprofessionella vårdteamet. Dessutom måste fler få chansen att utbilda sig till specialistundersköterskor med till exempel IVA- eller akutsjukvårdskompetens.
  • Arbetsgivare måste ta ansvar för vårdens arbetsmiljö
    Berättelserna lyfter också att det finns en arbetsmiljöskuld efter långvarigt hög fysisk och psykosocial arbetsbelastning. Arbetsgivarna måste se till att personalen som kämpat i frontlinjen får stöd och möjlighet till återhämtning. På längre sikt behövs det ett systemskifte – sjukvården kan inte förväntas fungera utan marginaler.

Det är viktigt att dra lärdomar av pandemin – både av bristerna och det som har fungerat bra. Efter krisen måste vi bygga en robust sjukvård som baseras på trygga jobb och yrkeskunnig personal. Inte bara för att vara redo för nästa pandemi utan för en vård som också fungerar i vardagen.

 

Malin Ragnegård, vice ordförande Kommunal

Mari Huupponen, utredare Kommunal