Clara Lindblom, (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm

Stockholms kommun har avsatt 200 miljoner kronor till att kompetensutveckla medarbetare. Det är en vinst för både medarbetarna och för kommunen som arbetsgivare, skriver Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm.

Nära 5 800 medarbetare i Stockholms stad kommer att få möjlighet till kompetensutveckling under 2017. I en tid då vi behöver locka fler till att jobba inom välfärden är det av största vikt att vi investerar i våra medarbetare.

Fortbildning och kompetensutveckling är viktigt för att kunna utvecklas i sitt arbete. Möjligheten att bredda sina kunskaper, fördjupa sitt yrkeskunnande och dessutom att få tid att använda sig av de nya kunskaperna i det dagliga arbetet är viktiga delar för att kommunens välfärdsjobb inom områden som vård, förskola och socialtjänst ska kunna locka och behålla kunniga medarbetare.

Vi har i den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm avsatt 200 miljoner kronor i en kompetensutvecklingsfond för att vi ska kunna investera i våra medarbetare. Det här är en extra satsning utöver det löpande arbetet med kompetensutveckling som pågår hela tiden.

Under 2017 kommer 41 miljoner kronor användas till både kortare utbildningsinsatser och längre påbyggnadsutbildningar vilket innebär att nästan 15 % av de totalt cirka 40 000 anställda inom Stockholms stad får möjlighet till kompetensutveckling under året. Det är en satsning som jag är väldigt stolt över.

Kompetensutveckling är en avgörande pusselbit till ett gott arbetsliv.

Vi står inför stora rekryteringsbehov inom välfärden och flera av våra viktigaste yrken är redan bristyrken. Att erbjuda möjlighet till grundutbildning för anställda inom till exempel äldreomsorg och förskola, och en möjlighet att vidareutbilda sig till exempel till undersköterska eller förskollärare, är ett sätt att höja statusen på välfärdsyrkena samtidigt som personalförsörjningen säkras. Det är en vinst för både medarbetarna och för kommunen som arbetsgivare.

Utöver viktig grund- och vidareutbildning inom äldreomsorg och förskola kommer kompetensutvecklingspengarna bland annat att gå till att utbilda över 1000 medarbetare i äldreomsorgen. Bland annat inom områden som demens, kost och måltid och äldre i särskilt utsatta situationer. Dessutom blir det en introduktionsutbildning för nyanställda socialsekreterare och biståndshandläggare samt utbildning för medarbetare inom skolan i mottagande av nyanlända. Allt detta höjer naturligtvis kvaliteten på våra verksamheter.

Det är fler delar som är viktiga för att välfärdsyrkena ska öka i attraktivitet och locka fler medarbetare. Arbetsmiljön och lönerna behöver förbättras för många yrkesgrupper, särskilt inom kvinnodominerade verksamheter. Men kompetensutveckling är en avgörande pusselbit till ett gott arbetsliv.

Det är viktigt att få möjlighet att utvecklas på jobbet så jag är väldigt glad att så många medarbetare får ta del av det här. Det är bra för kvaliteten i våra verksamheter och det är något som gynnar alla stockholmare.

Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm