Håkan Jörnehed, oppositionslandstingsråd (V) i Stockholm

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting välkomnar att planerna på ytterligare ett akutsjukhus i Stockholm skjuts upp. Men vi köper inte argumentet till orsaken, skriver oppositionslandstingsrådet Håkan Jörnehed.

På tisdagens hälso- och sjukvårdsnämnd i Stockholms läns landsting beslutades att skrinlägga planerna på att privatera ytterligare ett akutsjukhus.

I Vänsterpartiet gläds vi åt detta – vi anser att detta påfund bör förpassas till soptunnan och helst aldrig återkomma på dagordningen.

Men även om vi välkomnar att privatiseringen skjuts upp, avfärdar vi det argument som framförallt L-märkta politiker använder, nämligen att det skulle bero på den kommande Reepalu-utredningen. Enligt dess kritiker skulle utredningen göra förutsättningarna för privata vårdbolag så pass osäkra att de helt enkelt inte vågar lämna ett anbud.

Sjukvård ska drivas utifrån sjuka människors behov, inte aktiebolagens behov av maximal avkastning.

Detta, menar vi, är ett svepskäl, och en chans för borgarna att ge utredningen ett tjuvnyp.

De egentliga anledningarna till att privatiseringen bordläggs är helt andra.

För det första: Det råder stor turbulens i Stockholms sjukvård, med 600 stängda vårdplatser och svår personalbrist. Allt fler operationer ställs in, akutmottagningarna är överfulla och ambulanser tvingas vända på uppfarten. Nyligen öppnade kolossen NKS, ironiskt nog med färre vårdplatser än sin föregångare.

Det vore mycket dumdristigt att i detta läge börja utreda en upphandling av ännu ett akutsjukhus. Det inser till och med privatiseringsivrare som hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L).

För det andra är upphandlingar mycket dyra, och SLLs ekonomi mycket ansträngd. De administrativa kostnaderna kring upphandlingen av S:t Görans sjukhus uppgick till 70 miljoner kronor. Det är stora summor som lades på byråkrati och inte på sjukvård.

För det tredje har den borgerliga alliansen väljarkåren emot sig. Över hälften av stockholmarna vill inte se ytterligare ett privat akutsjukhus.

Det är därför planerna på att upphandla skjuts på framtiden.

Det är också viktigt att poängtera att den borgerliga alliansen genom sin argumentation de facto erkänner att privata vårdbolag främst drivs av vinstintresset. De menar att om vårdföretagaren förnimmer ens skuggan av risken att möjligheten att göra vinst kan begränsas, drar de sig ur. Eftersom vinsten är det centrala. På något annat sätt går inte att tolka deras argument.

Men Vänsterpartiet anser att sjukvård ska drivas utifrån sjuka människors behov, inte aktiebolagens behov av maximal avkastning. Och skattepengarna, de hör hemma där de kommer skattebetalarna till del, inte i skatteparadis eller vårdbolagens kassor.

Om borgarna nu skulle drista sig till att privatisera ett akutsjukhus till blir det troligtvis Danderyds sjukhus, som nyligen placerade sig högt på Dagens Medicins lista över landets bästa sjukhus. I borgerliga ögon gör detta sjukhuset till en utmärkt privatiseringskandidat. Tanken är såklart att ta över ett redan välfungerande sjukhus och förvandla det till ett flaggskepp för privat vård. Precis som man gjorde med S:t Görans sjukhus i början av 2000-talet.

Men benägenheten hos Danderydsborna att göra sig av med sitt välfungerande offentliga sjukhus kanske inte är så stor, inte ens hos de mest borgerliga. Man vet vad man har, och är nöjd med det.

Det är som sagt positivt att landstingets politiska ledning (och sjukvårdsförvaltning) kommit till insikt. Förhoppningsvis riktas nu alla tillgängliga resurser dit de ska, åt att lösa vårdkrisen.

Håkan Jörnehed (V) landstingsråd i opposition