Slutreplik Timbros Kajsa Dovstad missar målet när hon försöker försvara tanken på att privatisera Södersjukhuset. För högern är det här en ideologisk fråga. Vården ska säljas ut till varje pris, trots att det uppenbarligen inte leder till bättre vård, skriver Jonas Lindberg (V).

Timbros Kajsa Dovstad tycker att det är en bra idé att privatisera Södersjukhuset, och jämför med S:t Göran, som redan drivs av privata Capio. Pengar sparas och kvalitet höjs när privata aktörer släpps in i vården, menar hon.

I verkligheten är det precis tvärtom. Stockholmsvården, som har i särklass flest privata inslag i landet, visar sig i nationella mätningar ständigt vara den dyraste, utan att vi får ut mer kvalitet än någon annan region.

Flera av våra vårdval dränerar regionens resurser 

Stockholm är extremt jämfört med andra regioner. Här har de blågröna låtit sin privatiseringshets löpa amok under många år. De flesta stockholmare som sökt vård de senaste åren känner till den vilsna maktlösheten som sköljer över en när man ska försöka hitta rätt i en djungel av 4 000 olika vårdgivare. Trots ihärdiga googlingar och tålmodigt väntande i telefonköer är det väldigt svårt att hitta rätt. Och det är inte konstigt att vi har hamnat här, med allt fler vårdval och fri etableringsrätt.

Kajsa Dovstad nämner själv den ”negativa fragmentiseringen”, som är uppenbar för alla som varit i kontakt med vården i Stockholm. Flera av våra vårdval dränerar regionens resurser helt i onödan, däribland vårdval hud, vårdval barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och vårdval specialiserad rehabilitering vid smärta och utmattningssyndrom.

Ändå trillar polletten inte ner, utan vårdvalen ska försvaras till varje pris. Det är synd.

Timbro vill gärna lyfta fram S:t Görans sjukhus som ett gott exempel i sin iver att privatisera den sista offentliga vården i huvudstaden, och hänvisar till så kallade DRG-poäng (Diagnosrelaterade Grupper) för att jämföra med Södersjukhuset. Det som inte nämns är att varje sjukhus har olika ersättningar per poäng, vilket gör jämförelser mellan sjukhusen baserade på poängsystemet helt irrelevanta.

DRG-systemet har fått mycket kritik, bland annat för att det bidrar till att patienter klumpas ihop i godtyckliga grupper, en svällande byråkrati och en vård där patienter ses som produkter i en fabrik snarare än människor. Privatiseringshetsen måste få ett slut, privata intressen ska inte styra över våra akutsjukhus och patienterna är inte kunder på en marknad.

Jag står för varje ord i vårt partiprogram, men det är talande att Kajsa Dovstad kommer dragandes med Marx och “ägandet av produktionsmedlen”. För högern är det här en ideologisk fråga, vården ska säljas ut till varje pris. Men påståenden om att privat drift och vinstintressen leder till en bättre, effektivare eller mer jämlik vård saknar grund i såväl forskning som verklighet. För oss i Vänsterpartiet är det uppenbart att fri etableringsrätt och vinstuttag står i rak konflikt med den prioriteringsordning och lagstiftning som hälso- och sjukvården ska bygga på.

Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson Vänsterpartiet Region Stockholm.