kolumnen Regeringen vill bygga nya stambanor för höghastighetståg. Men riskerar att få opinionen emot sig. Lösningen är en politik som får järnvägen att fungera i hela Sverige, skriver Jonas Sjöstedt.

Jag vet inte hur många diskussioner jag tagit om att bygga höghastighetståg.

Jag är emot höghastighetståg – det är bättre att rusta upp de slitna järnvägar vi redan har.

Varför ska vi betala en järnväg för stockholmare och direktörer – de nya tågen kommer ändå inte att stanna här i Hedemora/Kalmar/Åmål.

Det blir för dyrt, satsa på vården istället.

Runt om i landet finns en stor skepsis. Den finns även bland folk som inser att klimatfrågan är på allvar och akut. Den finns också bland dem som inser att staten behöver göra långsiktiga investeringar för att samhället ska fungera väl.

Efter ett tag la jag om strategi när jag talade om tågen. Istället för att föreslå höghastighetståg talade jag om att vi behöver nya stambanor för att det är fullt på de vi redan har, det finns inte plats för fler persontåg och mer gods. När det är fullt på banorna blir de mer slitna, vi får fler följdförseningar och det blir svårare att hinna underhålla och reparera. Det brukade skeptikerna acceptera.

Men det här med att tågen ska gå fort, varför då? Om vi inser att vi måste bygga nya spår, är det bättre att bygga med gammal teknik så resorna tar längre tid, eller med ny teknik för snabba tåg? Jag tror att vi ska se ny teknik som en möjlighet. Tiden är avgörande för att folk ska ta tåg istället för flyg och bil. Runt om i Europa ser vi det hända, de snabba bekväma tågen konkurrerar ut inrikesflyg och bilresor i Italien, Spanien, Tyskland och Frankrike.

Visst kan och bör man diskutera om man ska bygga för tåg som går i 250 kilometer i timmen eller 320 när vi bygger nytt. Visst kan man fundera över var stationerna ska ligga och om spåren ska gå uppe i luften på pelare eller på marken. Men att vi behöver bygga ut järnvägen är ett faktum. Vill vi öka tågtrafiken, få bättre punktlighet, få över gods från vägarna och att folk tar tåget istället för bil eller inrikesflyg så behövs nya stambanor. Ska vi klara klimatmålen för trafiken så är det helt enkelt nödvändigt.

Om banorna bara skulle byggas för att några rikare stockholmare skulle komma fram lite fortare skulle jag också vara skeptisk

När nya stambanor byggs för snabba tåg så sker en mycket stor avlastning på de gamla banorna. Det frigjorda utrymmet på spåren kan användas för kraftigt ökad regional tågtrafik och fler godståg. Tåg med olika hastigheter kan gå på olika banor. De stora vinnarna blir de som pendlar till jobb eller studier från orter som Gnesta och Alingsås, för dem blir det fler tåg som oftare kommer i tid. När godstågen kan bli fler och komma fram snabbare ökar konkurrenskraften för industrier i hela Sverige – våra arbetsplatser. När utsläppen av växthusgaser minskar vinner vi alla på det.

Om banorna bara skulle byggas för att några rikare stockholmare skulle komma fram lite fortare till Malmö eller Göteborg så skulle jag också vara skeptisk, men dessbättre är effekterna av nya stambanor positiva för hela järnvägen. Många tror att det främst är storstäderna som gynnas av höghastighetståg. Beräkningar visar istället att det är orter som Jönköping, Borås, Linköping och Norrköping som är de största vinnarna. Det är resor mellan olika regionala centra som kommer att öka mest. På sikt kommer vi att kunna resa betydligt längre på kortare tid.

Om några år öppnar den nya tågtunneln mellan Danmark och Tyskland. Då kommer det att gå snabbare att åka tåg från Malmö till Hamburg än till Stockholm. Om vi inte samtidigt bygger ut den svenska järnvägen så kommer vi att skapa nya flaskhalsar istället för att kunna resa långt ut i Europa på kort tid. Med nya spår är det helt realistiskt att tänka sig att vi i framtiden kliver på nattåget i Linköping på kvällen och är framme i Paris nästa förmiddag.

Men all kritik mot planerna på höghastighetståg är inte ogrundad, om man bygger ut på fel sätt så kan höghastighetståget bli gökungen som tränger ut satsningar på järnväg i andra delar av landet. Tyvärr gör regeringen ett par avgörande misstag nu när de ger besked om att nya stambanor för snabba tåg ska byggas.

För att vi ska ha maximal nytta av nya höghastighetståg så bör de lånefinansieras och byggas så snabbt som möjligt. Om pengarna, som regeringen föreslår, ska komma från de vanliga anslagen i statsbudgeten så kommer det att ta längre tid och konkurrera med andra nödvändiga järnvägssatsningar. Det är redan ett stort problem att regeringen har lovat sätta igång en rad viktiga järnvägsbyggen utan att ha anslagit de nödvändiga pengarna. Det är därför det går så förtvivlat långsamt att bygga en modern kustjärnväg genom Norrland eller rusta upp Dalabanan.

Klimatkrisen är akut, efter pandemin behöver vi rejäla gröna investeringar som skapar nya jobb. Det är NU vi måste våga satsa. Att låna till stora framtidsinvesteringar är klok politik. Så gjorde vi när Öresundsbron och Botniabanan byggdes, två lyckade investeringar som nu slår i taket för kapaciteten. Så gör länder i Europa som bygger moderna snabba tåg, ofta lånar de från EUs investeringsbank EIB som sannolikt även skulle låna ut till våra nya stambanor. Lån som betalas tillbaka under lång tid med låg ränta. Fördelen med lån är att järnvägen kan byggas så snabbt det är tekniskt möjligt. Ju snabbare den kommer i drift, ju mer lönsam blir investeringen. På så vis kan vi bygga ut och reparera järnvägen i hela landet, och bygga höghastighetståg.

För att få folkligt stöd för att bygga nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö så är det avgörande att andra delar av landet också får bättre järnväg. Därför bör de nya stambanorna för snabba tåg ha en separat lånefinansiering och vi kan samtidigt bygga dubbelspår mellan Gävle och Härnösand, en modern kustjärnväg mellan Umeå och Luleå, fyrspår till Uppsala, rusta upp Dalabanan och få en modern järnväg mellan Göteborg och Oslo med pengar ut den vanliga planen i statsbudgeten.

När detta görs samtidigt så vinner hela Sverige på att det investeras, tågresandet kommer att kunna öka betydligt mer och fler kommer också att använda de nya höghastighetstågen oavsett var man bor i Sverige. Det är investeringar som skapar massor med jobb vid själva byggandet, men ännu viktigare är att det kommer att leda till snabbare mer miljövänliga och pålitliga transporter för gods och personer i hela landet. Det blir lättare att bo och få investeringar till fler delar av Sverige, även utanför storstäderna. Vi kommer att spara miljontals timmar som idag slösas bort på att köra bil när vi istället kan komma fram snabbare med bekväma tåg samtidigt som vi arbetar, vilar eller ser på film.

Den som försöker tycka om SJ idag upplever ofta sin kärlek som obesvarad med slitna tåg och förseningar.

Samtidigt bör SJ:s service förbättras i hela Sverige. Idag har SJ samma mål som vilket företag som helst, att ge avkastning till ägarna. SJ bör istället ha som huvudmål att erbjuda bra tågtrafik till rimligt pris i hela landet. Företagets vinst bör återinvesteras i nya tåg och lägre priser, inte betalas in till staten. SJ bör få skyldighet att trafikera alla stambanor, inklusive nattåg, men också få förtur till bra tåglägen.

Många vill ha en folkets järnväg med rimliga priser och bra service, men den som försöker tycka om SJ idag upplever ofta sin kärlek som obesvarad med slitna tåg och förseningar. Inspiration kan hämtas från de bästa tågländerna i Europa som Schweiz och Österrike. De har en fantastisk kvalitet i de statliga järnvägsbolagen, moderna snabba tåg med bra WiFi är fyllda med passagerare. Det råder politisk enighet om att satsa på järnvägen och folk är faktiskt stolta över ”sin” järnväg.

När österrikiska ÖBB berättar om nyheter och har dialog med sina resenärer på sociala medier så heter kontot ”unsere öbb”, vårt ÖBB, det är österrikarnas järnväg. ÖBB kör nattåg till Wien från stora delar av Europa. Den attityden av modern grön folkjärnväg borde även SJ ha. Men då måste regering och riksdag höja målen och ändra inriktningen för SJ.

Moderna länder bygger moderna tåg. Det har redan gjorts i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Korea, Marocko och Kina. Det planeras i USA, Egypten och Vietnam. I Sverige finns efterfrågan och miljömedvetenheten för fler och snabbare tåg. Miljövinsterna är stora, vi skapar arbete och bättre konkurrenskraft. Det är en möjlighet som inte får fuskas bort.

Det är bra att regeringen vill komma igång, men det som nu föreslås saknar visioner och använder inte de möjligheter som finns. Ställ inte nya snabba tåg mot andra nödvändiga investeringar. Låna för nödvändiga gröna investeringar. Bygg så snabbt det går. Utveckla SJ:s uppdrag och gör företaget till hela Sveriges järnväg. Släpp den kamerala ängsligheten och våga göra en grön omstart av ekonomin på riktigt.

Det är det bästa även för pendlare i Gnesta och industrier i Bergslagen.

 

Jonas Sjöstedt är före detta partiledare för Vänsterpartiet och kolumnist hos Dagens Arena.