Jonas Sjöstedt

Debatt Varför ska ett auktoritärt land som sviker Ukraina tillåtas leda och sätta dagordningen för EU:s arbete?

Med Viktor Orbán som premiärminister blir Ungern allt mer auktoritärt. De fria medierna liksom den akademiska friheten har begränsats. Rättsväsendets oberoende har urholkats och rättigheterna för HBTQ-personer angrips systematiskt. Retoriken från Orbán är högljudd, auktoritär och ofta rasistisk.

Inom EU är Ungern Rysslands närmaste allierade, landet fungerar som en trojansk häst som försvarar Putin och hans överfall på Ukraina. Orbán försöker stoppa sanktioner mot Ryssland och vill hindra EU:s stöd till Ukraina. Ungern vill importera mer rysk gas, en import som finansierar Putins krig. Nyligen reste Orbán till Beijing och hälsade vänligt på krigsförbrytaren Putin, han uttryckte sin vänskap för en person som borde sättas bakom lås och bom för sina brott.

Att EU håller inne pengar som Ungern annars fått i EU-stöd är inte mer än rätt

Ungern har länge varit ett av de EU-länder som fått mest stöd från EU per person. Pengar som delvis kommer från svenska skattebetalare. Det finns många uppgifter om att EU-medel används på felaktigt vis. Orbán har gjort en konst av att använda EU:s fonder för att belöna personer och valkretsar som ger honom stöd. Han har missbrukat EU:s pengar för att stärka sin egen maktställning.

EU:s tålamod med Ungern har börjat tryta. Att EU håller inne pengar som Ungern annars fått i EU-stöd är inte mer än rätt. Ett rimligt nästa steg vore att även använda den del av EU-fördragets artikel sju som ger möjlighet att beröva Ungern landets rösträtt i EU:s ministerråd. Det är orimligt att ett land som inte är en demokrati är med och stiftar lagar i EU, lagar som kommer att gälla även oss i Sverige. Det borde vara en röd linje för EU.

Men den svenska regeringen ligger lågt, de är ytterst försiktiga i sin kritik av Orbáns Ungern. Länge var Orbáns parti Fidesz med i samma partigrupp som moderaterna i EU:s parlament. Företrädare för Sverigedemokraterna, det parti som styr regeringens politik, har många gånger uttryckt beundran och stöd för Orbáns Ungern. För att Sverige ska komma med i Nato har regeringen inte tvekat att fjäska för de auktoritära ledarna i Turkiet och Ungern. Det slår hårt mot trovärdigheten för svensk utrikespolitik.

Andra halvåret 2024 är det Ungerns tur att vara ordförandeland för EU:s ministerråd. Det vore orimligt om de tillåts vara det. Varför ska ett auktoritärt land som sviker Ukraina tillåtas leda och sätta dagordningen för EU:s arbete? Ett ordförandeskap i EU ger möjlighet att påverka, legitimitet och uppmärksamhet.

Som vänsterpartist vill jag att Ungern fråntas ordförandeskapet i EU nästa år. EU kan besluta att ändra ordningen för vilka länder som leder ministerrådets arbete och låta Ungern vänta till dess landet åter uppfyller grundläggande krav på rättsstat och demokrati.

Hoppet om att vår SD-ledda regering kommer att sätta hårt mot hårt mot Ungern är begränsat. Det finns dessutom en risk med att vi får en blåbrun majoritet även i EU-parlamentet i nästa mandatperiod, det skulle Orbán gilla.

Låt istället EU-valet blir ett bakslag för Orbán och ett framsteg för demokratin. Vänsterpartiet ger besked redan nu, vi kommer att fortsätta sätta press på Ungern så att vi bidrar till att landet åter kan bli en fullvärdig demokrati.

  • Fortsätt hålla inne utbetalningar från EU till Ungern om det inte sker demokratiska reformer i landet
  • Låt inte Ungern bli ordförandeland för EU hösten 2024. Vi vill inte bli företrädda i EU av en auktoritär putinist som Orbán.
  • Använd artikel sju och ta bort Ungerns rösträtt i EU:s ministerråd.

Vi hoppas på en demokratisering av Ungern, genom att öka trycket på landet kan vi bidra till det. Men om det inte passar att leva upp till demokratiska värderingar så är det fritt fram för Ungern att lämna EU, medlemskapet är frivilligt.

Jonas Sjöstedt, tidigare partiledare för Vänsterpartiet och vill bli en av partiets kandidater i valet till EU-parlamentet nästa år