Jonas Sjöstedt

debatt Höghastighetsbanor gör att spåren reserveras för långväga persontransporter, menar Jonas Johansson och Raissa Kruse. Det stämmer inte. Dessutom kan bara höghastighetståg konkurrera ut inrikesflyget, skriver Jonas Sjöstedt i en slutreplik.

Det är glädjande att många vill åka tåg, tågresandet har ökat kraftigt i Sverige. Men det ställer till problem också, det är fullt på flera av våra mest trafikerade järnvägsstråk, det leder till mer slitage och fler förseningar. Därför måste vi i Sverige bygga ut järnvägen i hela landet. En del av det som behövs är nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö.

För mig som vänsterpartist så är klimatet det viktigaste argumentet för denna stora investering. Med nya järnvägar kan vi klara transportsektorns klimatmål med fler persontransporter och mer gods på järnvägen. Till det kommer stora tidsvinster och bättre konkurrenskraft för Sverige och våra företag. Men då krävs det en rejäl utbyggnad.

Det är viktigt att nya stambanor mellan de stora städerna inte blir en gökunge som tränger ut andra nödvändiga investeringar i landet som ökad godskapacitet i Bergslagen, en kustjärnväg mellan Umeå och Luleå och fler spår mellan Stockholm och Uppsala, för att nämna några angelägna projekt.

Därför bör de nya stambanorna mellan de större städerna lånefinansieras separat, så har vi råd med bägge delar. Att låna för att minska klimatutsläppen och få bättre transporter är att investera för att rädda klimatet och samtidigt få bättre ekonomisk utveckling. Det är att investera för framtiden, det är klok vänsterpolitik.

Snabbtåg ökar inte bara resandet mer, beräkningar visar också att de långsiktiga kostnaderna för underhåll kan bli lägre.

Jonas Johansson och Raissa Kruse vill inte ha höghastighetståg, de invänder mot mitt resonemang i Dagens Arena, men de verkar också se behovet av nya stambanor. Jag har svårt att se deras poäng. Om man inser att nya spår behövs, är det viktigt att bara bygga dem för tåg som kan gå långsamt?

Jag tror att det är tvärtom, med snabbare tåg så kommer fler att välja bort flyg och bil. Resandet ökar, och därmed lönsamheten. Snabbtåg ökar inte bara resandet mer, beräkningar visar också att de långsiktiga kostnaderna för underhåll kan bli lägre. Om nya stambanor inte byggs så riskerar järnvägen att halka efter som alternativ.

Med moderna snabba tåg kan det mesta av inrikesflyget konkurreras ut samtidigt som nya banor frigör kapacitet för gods och regionalt resande på de gamla spåren. Det är självklart möjligt att köra tåg som kör på höghastighetsjärnväg även på andra äldre spår, det gör exempelvis ICE-tågen i Tyskland som genomkorsar hela landet med varierande hastighet.

Det är också möjligt att köra långsammare tåg på snabbspåren, exempelvis godstrafik nattetid. Genom tunneln där höghastighetstågen går mellan London och Paris fraktas också stora mängder gods. De tekniska lösningarna för att maximera trafiken är avgörande.

Jag har full förståelse för att värdefulla naturområden ska skyddas och att diskussioner om dragningarna av nya spår är viktig. Men det är snabba tåg med rimliga biljettpriser som stannar centralt i våra städer som kommer att locka flest resenärer. Det är det som klimatet vinner mest på.

 

Jonas Sjöstedt