Raissa Kruse och Jonas Johansson

debatt Nej, snabbt är inte lika med modernt. Och höghastighetstågen frigör inte mer kapacitet än andra, nybyggda spår skulle göra – vilka dessutom också tillåter godstrafik, skriver nätverket “Stoppa höghastighetsbanan genom Skåne” i en replik till Jonas Sjöstedt.

Vi har tagit del av Jonas Sjöstedts kolumn i Dagens Arena (19/4) om höghastighetstågen. Vi håller med om att höghastighetstågen kan bli gökungen som slår ut andra satsningar på tåg, oavsett finansieringsmodell. Orsaken till det är den höga anläggningskostnaden för nya spår med ett ytterst begränsat användningsområde. 

Vi ser allvarligt på att Jonas Sjöstedt vilseleder läsarna genom att blanda ihop begrepp som snabbt och modernt. Sjöstedt argumenterar som om höghastighetsbanor vore den enda möjligheten till utbyggnad av stambanorna med modern teknik.

Nya spår byggs med modern teknik, till exempel med moderna signalsystem som medger mer effektiv styrning och därmed högre tillförlitlighet och bättre kapacitetsutnyttjande, oavsett spårens utformning för blandad trafik. Eller så använder man den oflexibla lösningen höghastighetsspår, där hela den nya kapaciteten reserveras för snabba långväga persontransporter.

Sjöstedt vilseleder när det gäller frigjord kapacitet på de befintliga banorna

Sjöstedt vilseleder även när det gäller frigjord kapacitet på de befintliga banorna – det är inte tack vare nya spårs utformning för höghastighetståg utan tack vare att det byggs nya spår överhuvudtaget som kapacitet frigörs på de befintliga stambanorna.

Vidare är det inget som förhindrar att tåg med olika hastigheter går på olika banor även om nya spår inte byggs som höghastighetsbanor. Tvärtom får man större möjlighet att välja den mest effektiva trafikfördelningen beroende på, över tid, skiftande behov eller till exempel för mer omfattande underhåll, om utbyggnad sker för blandad trafik och med stationer på de orter spåren passerar.

Vidare verkar Sjöstedt ha missat att den nya tunneln mellan Danmark och Tyskland byggs för både person- och godståg, och just inte som höghastighetsspår. Den förväntade trafikökningen kan således inte utnyttja några svenska höghastighetsbanor utan kommer istället att belasta de gamla stambanorna ännu mer.

I övrigt känns det som ett märkligt argument för höghastighetsbanor att det går fortare att ta sig från Malmö till Hamburg än till Stockholm – det är över 60 mil mellan Stockholm och Malmö men under 40 mil mellan Hamburg och Malmö.

Avslutningsvis verkar det förvånande nog som V har blivit höghastighetstågens starkaste förespråkare, trots att det egentligen inte borde vara V-politik att bygga något dyrt med låg samhällsnytta som alla måste var med och betala i generationer framöver.

 

Jonas Johansson, FD ekologi och

Raissa Kruse, civilingenjör, för det politiskt obundna nätverket ”Stoppa höghastighetsbanan genom Skåne”