Borgarna vill ha reservat för privilegierade grupper i vissa villaområden. Det är ett förkastligt förhållningssätt, skriver Sebastian Wiklund (V), ledamot stadsbyggnadsnämnden.

När vi bygger ut Stockholm med 140 000 bostäder till 2030 ska alla delar av staden bidra och alla ska få ta del av fördelarna. I förra veckan sa de borgerliga partierna tillsammans med en miljöpartist nej till 150 bostäder i Ålsten i Bromma därför att man anser att just denna plats ska bevaras. Det här fallet visar tydligt att de borgerliga partierna säger nej till nya bostäder där deras väljare bor.

Bostadsbristen i Stockholm är enorm och drabbar många men framförallt de med tunnare plånbok. Den som kan betala dyrt kan alltid skaffa sig en bostad. Den som inte har stora besparingar till en kontantinsats eller tillräckligt hög inkomst för att få ett lån är helt beroende av att det finns tillräckligt många hyreslägenheter med rimliga hyror. Och just det vet vi saknas i Stockholm idag. Bostadsbristen måste byggas bort.

Ingen del av Stockholm kan helt undantas nu när vi behöver bygga så många bostäder. Vänsterpartiet vill också bygga i villaområden som är glesa, attraktiva och med boende som har höga inkomster och starka röster. Det är sådana byggen som de borgerliga politikerna ogillar mest, särskilt när det handlar om att bygga hyreslägenheter i närheten av villaområden för att få en mer blandad befolkning, som fallet är i Ålsten.

Den borgerliga logiken som uppdagas i fallet med bostäderna i Ålsten är att de vill skapa reservat för vissa priviligierade i delar av Stockholm där det inte ska byggas. Förhållningssättet är naturligtvis helt förkastligt i bostadsbristens Stockholm och påminner om hur välbärgade kranskommuner som Täby och Danderyd vägrar att ta ansvar och bygga bostäder. Vi väljer en annan väg. Vi vill förtäta på smarta ställen över hela Stockholm och samtidigt bevara värdefulla naturområden. Smart och jämlikt helt enkelt.

Alla måste vara en del av att bygga bort bostadsbristen och alla delar av Stockholm ska få vara med och ta del av fördelarna när Stockholm växer. Vi kan använda stadsplaneringen för att bygga en mer jämlik stad. Vi luckrar upp orättvisorna och vi förvånas inte över att de borgerliga går i opposition mot detta.

Sebastian Wiklund (V), ledamot stadsbyggnadsnämnden