Åke Sandberg. Bild: Privat
Åke Sandberg

Modulhus placerade i expansiva regioner men fabricerade i landsbygdskommuner skapar bostäder respektive jobb där de bäst behövs, skriver forskaren Åke Sandberg.

I Värmland finns många kommuner där flyktingar välkomnats, tomma hus har fyllts, affärer får kunder, åldrande och minskande befolkning vänds i sin motsats, statliga bidrag (som höjts) täcker kostnaderna åtminstone de första åren.

Men sen kan det bli tufft i kommunens ekonomi med skolor, hälsovård etc. Om de nyanlända inte får jobb får kommunen svara för försörjningsstöd. Därför krävs en långsiktig planering för främst boendesituationen. Kombineras det med resurser för språk- och yrkesutbildning och integrationsprogram kan det ge en god start för en nyanländ. Och om en del av dem stannar bidrar det till kommunens växtkraft.

Men finns inte jobb – då krävs en plan för vad som ska hända i steg två. Flytt till jobb i Karlstad, Göteborg eller Stockholm? Alternativt en nationell politik för jobb, utbildning och infrastruktursatsningar i landsbygdskommuner, inte minst kommunikationer som binder samman mindre kommuner med större kärnkommuner, som till exempel Säffle och Grums med Karlstad, i en gemensam boende- och arbetsmarknad.

Då kan bra och billigt boende och god livsmiljö bli en fördel för landsbygdskommunen jämfört med kärnkommunens bostadsbrist och höga kostnader. Ett kompletterande mer långsiktigt alternativ är att nyanlända genast tas emot i kommuner med en god arbetsmarknad – men där saknas bostäder.

Nu krävs av alla kommuner att de tar emot nyanlända. Det gäller särskilt de som hittills tagit emot få. Det är ofta kommuner med universitet och god arbetsmarknad. Men bostadsbristen drabbar arbetssökande, studenter och nyanlända med uppehållstillstånd – och företag som inte kan rekrytera.

Det behövs akut fler bostäder i Stockholm, Lidingö och Täby, i Karlstad och Hammarö – alla exempel på starka kommuner med litet mottagande. En beprövad lösning för studenter, byggjobbare, kontor och skolor har länge varit elementhus.

Runtom i landet finns modulhusfabriker. Där kan huselement fabriceras och sättas samman i Vaxholm, Vellinge och Värmdö.

Det är genialt. Det skapar samtidigt jobb i landsbygdskommuners modulhusfabriker och bostäder i tillväxtregioner. Utanför Säffle finns Moelvens modulhusfabrik som producerar för både enklare temporära byggnader och för arkitektritade hus för permanent boende.

Elementhus är ett snabbt, beprövat och kostnadseffektivt sätt att bygga. Men fabrikerna behöver tid att öka produktionen på ett planerat sätt. Hade de rika kommunerna tidigare tagit sitt ansvar hade produktionen redan varit igång.

Modulhusens placering behöver planeras. De bör inte placeras i avskilda områden och riskera bli till bestående reservat för nyanlända. I stället bör de temporära modulhusen blandas med befintlig bebyggelse, eller sättas upp i långsiktigt planerade nya områden där de efter hand samsas med gedignare permanenthus i en tät bebyggelse, som sedan glesas ut genom att en del av de temporära husen flyttas.

Några av dem kanske »förädlas« till permanenthus. På sätt främjas integrationen i boendet i nya områden.

Åke Sandberg, samhällsforskare, professor emeritus
Arena idé har publicerat rapporten Värden i välfärden. Om organisering och styrning efter NPM.