Du läser en text publicerad i Magasinet Arena. Prenumerera här!

Är demokratin i fara? Magasinet Arena frågade Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Oxford University. Svaret är inte helt uppmuntrande.

Veckan innan presidentvalet I USA publicerade två framstående statsvetare från Harvard – Steven Levitsky och Daniel Ziblatt – en artikel där de hävdade att även om Donald Trump sannolikt skulle förlora valet, vilket de i likhet med många andra trodde, så hade det republikanska partiet en viktig läxa att göra.Nämligen att  försöka förstå hur man lyckats få fram en presidentkandidat som, till skillnad från alla andra presidentkandidater i modern tid, öppet attackerade den liberala demokratins grundläggande principer.

Sin utgångspunkt för detta hämtade de från Juan Linz, en närmast legendarisk spansk samhällsvetare. Linz, som gick bort 2013, ägnade huvuddelen av sin forskargärning åt att förklara varför så många av Europas demokratier föll samman under mellankrigstiden.

Från sina forskningsresultat skapade Linz ett slags lackmustest, företeelser som man i värnet av demokratin hade stor anledning att se upp med. Detta test bestod enligt Linz av tre ting.

1) Om politiska ledare inte tog klart avstånd från politiskt våld.

2) Om politiska ledare inte respekterade sina motståndares politiska rättigheter.

3) Om de inte tydligt markerade att de skulle acceptera utfallet av demokratiska val även i den händelse de skulle förlora.

Vad Levitsky och Ziblatt pekade på vara Donald Trump i valkampanjen mycket klart passerat Linz antidemokratiska lackmustest. Han uppmuntrade sina supportrar till våld genom att erbjuda sig att betala deras böter och rättegångskostnader. Han sade sig vilja sätta Hillary Clinton i fängelse och han vill vidta rättsliga åtgärder mot kritiska medier. Till detta kom att  han ställt tvivel om sin beredskap acceptera valresultatet i den händelse han skulle ha förlorat.

Sådana handlingar är, menade Levitsky och Ziblatt, utan motstycke bland amerikanska presidentkandidater, men de är just den typ av handlingar som förebådande demokratierna sönderfall i mellankrigstiden Europa.

Bo Rothsteinprofessor i statsvetenskap

Vill du läsa vad f.d statsministern Ingvar Carlsson svarade? Klicka här! Vill du prenumerera på Magasinet Arena? Klicka här.