Du läser en text publicerad i Magasinet Arena. 

När jag studerade statsvetenskap i Lund läste vi den danske professorn Alf Ross bok Varför demokrati. Jag har börjat läsa den igen nu. Han skrev den när Danmark var under tysk ockupation under andra världskriget och har en mycket tydlig tes: Demokratin har inte bara en rättighet utan en skyldighet att försvara sig.

Jag tycker demokratin är den den bästa samhällsordning vi har skapat i historien. Det är det bästa sättet vi känner till för människor att gemensamt fatta beslut om sin framtid.

När högerpopulismen nu tar plats i parlament och regeringar i Europa och Trump har blivit president i USA får man inte göra sig illusioner om att de kommer göra något annat än det de just säger: att målmedvetet avveckla demokratin.

I den här situationen ska vi inte gripas av defaitism.

Jag är däremot övertygad om att demokratierna måste börja försvara sig mot populismen. Om så krävs också med samarbeten över blockgränserna. Alla demokratiska partier har nämligen en gemensam värdegrund som går bortom höger och vänstern. Demokrati är inte, som högerpopulister låter antyda när de säger att de företräder folket, bara att rösta. Demokrati är också våra institutioner, tanken om alla människors lika värde, yttrandefriheten, rättsstaten.

Dessa institutioner och idéer måste försvaras aggressivt och på allvar. Det är som Alf Ross sa:

”Man kan inte spela cricket med folk som kastar bomber”.

Ingvar Carlsson f.d statsminister 

Berättat för Björn Werner

Du har läst en text publicerad i Magasinet Arena hämtad från vinjetten “Den stora frågan”. Prenumerera här!