Bild: Flickr/beak90sfx

Ett avtal har på torsdagseftermiddagen nåtts mellan Handelsanställdas förbund och Svensk Handel. Därmed är den hotande storstrejken avblåst.

Handelsanställdas förbund och Svensk Handel enades på torsdagseftermiddagen om ett nytt avtal. Strejken som skulle ha inletts natten till den 13 april har därmed blåsts av. På Handels utrycker man att förbundet är nöjt med överenskommelsen. Förbundet fick i avtalet igenom den satsning på jämställda löner som varit ett krav i avtalsrörelsen.

– Vi är mycket nöjda med den här överenskommelsen som ligger helt i linje med LO-samordningen. Vi har nått ett avtal som tar oss ett rejält kliv på vägen mot att uppnå jämställda löner, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström i ett pressmeddelande.

 Avtalet i korthet:

 • Löneökningar med 710 kronor/månad och heltidsanställd varav 390 kronor fördelas generellt och 320 kronor lokalt. ( Motsvarar 4,28 kronor/timme varav 2,35 kronor generellt och 1,93 lokalt).
 • Lägstalönerna höjs med 568 kronor/månad (3,42 kronor/timme).
 • För dig som är heltidsanställd med minst 3 månaders sammanhängande anställningstid blir semesterlönen per betald semesterdag minst 1.075 kronor vid fyllda 18 år och 1.272 kronor med tre-års branschvana.
 • En gemensam ambition är att öka andelen heltidsanställningar inom branschen.
 • Turordningsregler, i enlighet med LAS, ska gälla för deltidsanställda som vill ha fler timmar.
 • Begränsning av visstidsanställningar och förbättrad anställningstrygghet genom att kvalifikationstiden vid övergång från visstidsanställning till tillsvidareanställning begränsas till högst 1 år.
 • Tiden för provanställning förlängs med 2 månader från 6 till 8 månader.Regler för yrkespraktik där skola och arbetsliv länkas samman och endast företag med kollektivavtal tar emot praktikanter.

Partihandelsavtalet 1 april 2012–31 mars 2013

 • Löneökningar med 665 kronor/månad och heltidsanställd varav 366 kronor fördelas generellt och 299 kronor lokalt. (Motsvarar 3,82 kronor/timme varav 2,10 kronor/timme generellt och 1,72 lokalt).
 • Lägstalönerna höjs med 532 kronor/månad (3,06 kronor/timme).
 • För dig med minst 3 månaders sammanhängande anställningstid blir semesterlönen per betald semesterdag minst 1.085 kronor vid fyllda 18 år och 1.280 kronor vid fyllda 21 år.
 • Ny paragraf i avtalet som bringar ordning och reda vid anlitande av bemanningsföretag och att enbart bemanningsföretag med kollektivavtal får användas.

 Källa: Handelsanställdas förbund