Så vill Lena Sommestad, Gabriel Wikström och Magnus Nilsson göra avtryck på S-kongressen i Göteborg.

En 90-dagarsgaranti i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Det är den fråga SSU framför allt kommer att driva på S-kongressen i Göteborg i nästa vecka. Därmed går de emot partistyrelsen vars förslag inte innehåller någon garanti beräknad på ett visst antal dagar. Responsen på förslaget har varit god och SSU har stöd från en majoritet av kongressombuden, liksom av LO.
– Vi tycker ju att ungdomsarbetslösheten är ett av de allra största problemen i dagens samhälle. En 90-dagarsgaranti är ett kraftfullt verktyg för att motverka ungdomsarbetslösheten, säger Gabriel Wikström, ordförande i SSU.

Förslaget går ut på att ungdomar redan från första dagen i arbetslöshet ska få aktiva insatser och att en garanti i form av utbildning, praktik eller arbete ska träda i kraft efter 90 dagar. Att man går mot partilinjen är inget Gabriel Wikström ser som ett större problem.
– Vi har pekat ut ungdomsarbetslösheten som en av våra prioriterade frågor att jobba med. Vi fick igenom mycket av paketet kring ungdomsarbetslösheten till partikongressen, men inte en tidsgräns, alltså en garanti. Då är det naturligt att driva det gentemot partikongressen.

Trots att man nu samlat en majoritet av kongressledamöternas röster bakom sig vill Gabriel Wikström inte ropa hej innan beslutet tagits.
– Det ser ljusare och ljusare ut. Nu i veckan insåg vi att vi ju har en majoritet av ombuden och delegationerna bakom förslaget och det känns ju väldigt bra. Men jag tror inte att det är klart förrän det är klart. Vi fortsätter prata om frågan så att det blir en bra debatt på partikongressen.

Från det Socialdemokratiska studentförbundets sida driver man flera frågor där man går emot partistyrelsens förslag. Men viktigast är frågan om avskaffade studieavgifter.
– Det är vår hjärtefråga den här kongressen. Studentförbundet har drivit studieavgiftsfrågan tidigare och det är tredje gången vi tar upp frågan på kongressnivå, säger Magnus Nilsson, ordförande för studentförbundet, till Dagens Arena och fortsätter:
– Den borgerliga regeringen införde studieavgifterna 2011, men det var med stöd av Socialdemokraterna. I praktiken innebär det att man gick från generella regler om avgiftsfrihet för högre utbildning i Sverige till att säga att studieavgifter är okej, i vissa fall. Just nu gäller det bara studenter med utomeuropeisk bakgrund, eftersom man inte får diskriminera inom EU.

Nilsson säger att studieavgifterna i dag i Sverige ligger på mellan 70 000 och 140 000 kronor i snitt, men att det finns exempel där det kostar 500 000 kronor. En avgift som gör att utomeuropeiska studenter nu väljer bort Sverige. Något Magnus Nilsson har förståelse för.
–  Det är klart att om vi tar samma studieavgifter som Harvard gör blir det svårt att konkurrera. De här studenterna går i så fall förstås hellre till ett engelskspråkigt universitet där de får ett fint diplom, säger han och fortsätter:
– Vi tror som principiell ingång att utbildning ska vara avgiftsfri, och den principen har man frångått här. Tittar man runt om i Europa så ser vi att samtliga andra länder som infört studieavgifter för utomeuropeiska studenter i nästa steg har inför studieavgifter även för inhemska studenter.

Tror du att ni kommer att få igenom era krav den här gången – trots att ni har partistyrelsen emot er?
– Jag har varit i kontakt med många ombud och känslan är att många delar vår oro. Alla är överens om att det är ett problem att de utländska studenterna blivit så få.

En annan fråga där den socialdemokratiska partistyrelsen kan räkna med att möta motstånd är i frågan om föräldraförsäkringen. Magnus Nilsson tycker att det är “väldigt svagt” att Stefan Löfven och partistyrelsen är så försiktiga i frågan.
– Vi vill se en indivudualiserad föräldraförsäkring men är väldigt nöjda även om man får igenom S-kvinnors linje, om en tredelning under nästa mandatperiod.

Och S-kvinnors ordförande Lena Sommestad har gott hopp om att kongressen ska gå fortare fram än partistyrelsen föreslår.
– Jag utgår ifrån att vi får in en skrivning om att det ska påbörjas inom nästa mandatperiod. Vi har LO, S-kvinnor, SSU och S-studenter – och TCO i bakgrunden – som driver det här. Partistyrelsen måste markera att det här är en viktig fråga. Annars riskerar vi att hamna efter de borgerliga partierna i den här frågan.

Sommestad är kritisk till hur Socialdemokraterna agerar i frågan och menar att viljan att få en individualiserad föräldraförsäkring inte är tillräckligt stark i partitoppen.
– Vad som saknas är en vilja och ambition att driva frågan. Vi har sett det här motståndet och har därför sagt att det är viktigt att processen börjar rulla, att tredela under nästa mandatperiod, säger hon och fortsätter:
– Det här handlar inte främst om de månader då vi ska vara hemma med barnen. Handlade det bara om att mamma är hemma några månader mer med barnen vore det ingen stor sak. Det som gör det så viktigt är att det är precis när man får sitt första barn som man sätter arbetsfördelningen inom familjer. Sen är mamma hemma också med nästa barn, mamma börjar ta hand om hushållet mer, mamma går ner på deltid.

I Socialdemokraternas åtgärdsprogram för jämställdhet tycks man vara mer intresserad av att driva föräldraförsäkringsfrågan på EU-nivå?
– Självklart ska man driva saker på EU-nivå och nu diskuteras ett direktiv där det just är individualiserat, med fyra månader till varje förälder. Men Sverige har alltid gått före i de här frågorna och vi måste våga driva det här. Annars är det bekymmersamt. Stefan Löfven var med och la fram förslag om att gå vidare mot individualisering vid det rådslag vi hade för några år sedan. Även vår arbetsgrupp som jobbar med barnfattigdomsfrågor lägger förslag om individualiserad föräldraförsäkring. Det gör man för att det är ett otroligt viktigt förslag för att kvinnor ska få en rimlig inkomst. Vi har TCO som driver detta. Vi har LO som driver detta. Hela fackföreningsrörelsen vill se det hända nu och då är det väldigt märkligt och tråkigt att partiet inte driver den här frågan.