Almedalen 2017 Foto: Jenny LIndahl

Enkät Sverigedemokraterna har tidigare fått kritik för att inte vara ett parti för arbetare. Här svarar de svart på vitt hur de vill att Sveriges arbetsmarknad ska utvecklas. 

1. Vilka förändringar vill ni se i LAS?

Vi vill utöka undantagen i turordningsreglerna från två till fem för företag med upp till tio anställda. Detta för att öka småföretagens möjlighet att behålla nyckelkompetens vid till exempel konjunkturnedgångar där de ställs inför uppsägningar.

2. Ska möjligheten till så kallad hyvling finnas kvar?

Ja

3. Vilka förändringar vill ni se i a-kassan?

A-kassan ska göras obligatorisk och fullt ut skattefinansierad. A-kassan är redan skattefinansierad till närmare 90% och det är därmed fullt rimligt att alla löntagare som drabbas av arbetslöshet ska ha tillgång till den. En så pass viktigt trygghet ska inte ligga på entreprenad hos fackförbunden. Det har dessutom visat sig att det förekommer rena olagligheter mellan vissa a-kassor och fackförbunden. Detta maktmissbruk ska inte drabba löntagarna i Sverige. Administrationen av arbetslöshetsförsäkringen ska ligga hos Försäkringskassan.    

4. Vill ni förändra avdragsrätten för fackföreningsavgiften?

Avdragsrätten för fackavgiften är en ren eftergift till LO från Socialdemokraterna, som tack för det generösa bidraget på 30 miljoner som går rakt in i Socialdemokraternas partikassa. Sverigedemokraterna vänder sig mot detta. Vi prioriterar skattelättnader för samtliga löntagare, inte enbart de som är fackligt anslutna.

5. Hur lång tid ska en person kunna vara provanställd?

6 månader

6. Vill ni behålla möjligheten till allmän visstid?

 Ja

7. Vill ni inför inträdesjobb?

Nej. Sverigedemokraterna vänder sig kraftfullt mot alla särlösningar. Inträdesjobben riktar sig till nyanlända och unga utan gymnasieexamen. Vi vill inte se några särlösningar som grundar sig på födelseland.

8. Vill ni att riksdagen ska kunna lagstifta lön om arbetsmarknadens parter inte kommer överens?

Nej. Däremot har partiet avsatt resurser till flera olika områden däribland rättsväsendet. Bara nästa år avsätter vi 650 miljoner kronor som ska gå till att förbättra polisernas löner och villkor. Detta innebär att vi vill ge parterna både ett uppdrag, men också en reell möjlighet att nå en överenskommelse med höjda löner.

9. Hur vill ni förändra Arbetsförmedlingen?

 Vi vill avveckla Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form. Arbetsmarknadspolitik får kosta om den ger resultat. Idag ser vi en myndighet som är otroligt kostsam men resultaten i form av att arbetssökande kommer i reguljära arbeten uteblir. Vi måste öppna upp för fler aktörer inom området. Detta ska ske under strikt kontroll. Det ska finnas system för rating och kontinuerlig utvärdering. Aktörer som missköter sig ska omedelbart utredas och kunna avskiljas från sitt uppdrag. Vi vill inte se en upprepning av de misstag som gjordes i samband med att de privata jobbcoacherna under alliansregeringen.

Läs även:

Det här vill partierna i arbetsmarknadsfrågorna

S: Nej till hyvling och allmän visstid

M: Lägg ner Arbetsförmedlingen

C: Inför en resultatbaserad arbetsförmedlarpeng

V: Stärk LAS och a-kassan

L: Hellre sänkt skatt på arbete än avdrag för fackföreningsavgift

MP: Höj taket i a-kassan

KD: Inför avdragsrätt för a-kasseavgiften