Moderater vid Almedalsscenen. Bild: Jenny Lindahl

Enkät Moderaterna under Reinfeldt anklagades för att bromsa en högerinriktad arbetsmarknadspolitik. De tiderna är förbi, nu är det sänkt tak i a-kassan, hej då till Arbetsförmedlingen, och förlängd provanställning. 

1. Vilka förändringar vill ni se i LAS? 

Vi vill att kompetens ska väga tyngre i turordningsreglerna i linje med det förslag som diskuterats mellan Privattjänstemannakartellen, PTK, och Svenskt Näringsliv. Exakt hur reglerna ska utformas vill vi diskutera med parterna, och skulle parterna enas först ser vi inget egenvärde i att gå fram med lagstiftning.

2. Ska möjligheten till så kallad hyvling finnas kvar?

Vi har i dagsläget inga förslag om förändrade regler.

3. Vilka förändringar vill ni se i a-kassan? 

För att göra det mer lönsamt att arbeta och tydliggöra a-kassans roll som en omställningsförsäkring vill vi begränsa a-kassan till ett år och sänka taket i två steg.

4. Vill ni förändra avdragsrätten för fackföreningsavgiften? 

Moderaterna säger nej till förslaget om återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift. Vi vill istället sänka skatten för alla som arbetar, särskilt för dem med lägre inkomster.

5. Hur lång tid ska en person kunna vara provanställd? 

 Moderaterna vill förlänga provanställningen från sex till tolv månader för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för unga och utrikes födda.

6. Vill ni behålla möjligheten till allmän visstid? 

Även om fast anställning är grunden på svensk arbetsmarknad, kan visstidsanställningar vara viktiga som en språngbräda in på arbetsmarknaden. Reformer som ensidigt begränsat visstidsanställningar i andra länder har visat sig minska jobbchanserna – detta drabbar särskilt personer som står längre ifrån arbetsmarknaden, till exempel nyanlända.

7. Vill ni införinträdesjobb?

Ja, vi vill tillsammans med Alliansen införa inträdesjobb, alltså en form av lärlingsanställning, för att grupper som idag står långt ifrån arbetsmarknaden ska få större möjligheter att få sitt första jobb.

8. Vill ni att riksdagen ska kunna lagstifta lön om arbetsmarknadens parter inte kommer överens? 

Moderaterna har inga förslag om att lagstifta om löner – det är en fråga för parterna.

9. Hur vill ni förändra Arbetsförmedlingen? 

Alliansen är överens om att lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form i syfte att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Detta bland annat genom att öppna upp matchningsfunktionen för fristående aktörer som är etablerade och seriösa.

Läs också: 

Det här vill partierna i arbetsmarknadsfrågorna

S: Nej till hyvling och allmän visstid

SD: Inga särlösningar som grundar sig på födelseland

C: Inför en resultatbaserad arbetsförmedlarpeng

V: Stärk LAS och a-kassan

L: Hellre sänkt skatt på arbete än avdrag för fackföreningsavgift

MP: Höj taket i a-kassan

KD: Inför avdragsrätt för a-kasseavgiften