Bild: Kristdemokraterna i Sverige/Flickr.
Bild: Kristdemokraterna i Sverige/Flickr.

Enkät Kristdemokraterna och de röda partierna går sällan hand i hand, men en halv fråga har de i alla fall gemensamt: de vill se att arbetslöshetsförsäkringsavgiften blir avdragsgill. KD backar alltså från beslutet partiet var med och fattade 2007 * 

1. Vilka förändringar vill ni se i LAS?

Vi vill att undantagen från turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS) utökas till fyra personer oavsett företagets storlek.

2. Ska möjligheten till så kallad hyvling finnas kvar?

Detta är något som parterna bör kunna komma överens om.

3. Vilka förändringar vill ni se i a-kassan?

Vi vill införa en avdragsrätt för a-kasseavgiften. Vi förordar en nivå på 760 kronor per dag under de 300 första dagarna samt därefter 680 kronor per dag. För att stärka arbetslöshetsförsäkringens långsiktigt bör taket på sikt indexeras.

4. Vill ni förändra avdragsrätten för fackföreningsavgiften?

Kristdemokraterna vill istället göra arbetslöshetsförsäkringsavgiften avdragsgill.

5. Hur lång tid ska en person kunna vara provanställd?

Vi föreslår en utvidgning till 12 månader.

6. Vill ni behålla möjligheten till allmän visstid?

De allra flesta har i dag tillsvidareanställning, men visstidsanställningar är viktiga för att öka chansen för människor att komma in på arbetsmarknaden. För många innebär visstidsanställning en väg till ett fast jobb. Den möjligheten måste därför finnas kvar.

7. Vill ni inför inträdesjobb?

Ja.

8. Vill ni att riksdagen ska kunna lagstifta lön om arbetsmarknadens parter inte kommer överens?

Nej.

9. Hur vill ni förändra Arbetsförmedlingen?

Kristdemokraterna vill reformera Arbetsförmedlingen och lägga ner den i sin nuvarande form. Vi vill att den arbetssökande själv ska få välja jobbförmedlare. Vi vill minska antalet arbetsmarknadsåtgärder, avskaffa arbetsmarknadsutbildningarna och istället göra en kraftfull satsning på ytterligare platser i yrkesvux.

*Ingressen har uppdaterats. Tidigare stod det att KD var enda parti som ville inför avdragsrätt för a-kassan, vilket alltså inte stämmer.   

Läs även: 

Det här vill partierna i arbetsmarknadsfrågorna

S: Nej till hyvling och allmän visstid

M: Lägg ner Arbetsförmedlingen

SD: Inga särlösningar som grundar sig på födelseland

C: Inför en resultatbaserad arbetsförmedlarpeng

V: Stärk LAS och a-kassan

L: Hellre sänkt skatt på arbete än avdrag för fackföreningsavgift

MP: Höj taket i a-kassan