LO-kongress 2024 Dagens Arena fick en exklusiv intervju med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i samband med att hon höll tal på LO-kongressen. Andersson berättade bland annat hur hon ser på arbetstidsförkortning, framtiden för facklig-politisk samverkan och varför partiet inte kan driva en mer löntagarvänlig politik.

Kongressen beslutade på lördagen att LO ska arbeta för att få till en arbetstidsförkortning. Detta ska främst göras genom avtal, men man utesluter inte heller att gå lagstiftningsvägen om det skulle behövas.

Naturligt att diskutera arbetstidsförkortning

Magdalena Andersson menar att det är naturligt att det blivit ett tryck i frågan om kortare arbetstid efter pandemin. 

– Jag förstår att den här frågan har seglat upp. Det finns en orättvisa mellan dem som kan jobba hemma och dem som behöver åka till jobbet varje dag. Det handlar ju ofta om människor som jobbar i LO-yrken, som inte kan lägga i en tvättmaskin på lunchen. Den orättvisan har ju ökat. Så det är naturligt att frågan om arbetstidsförkortning har kommit upp. Jag tycker det är bra att den diskuteras.

Du utesluter inte att Socialdemokraterna skulle kunna gå fram med ett förslag om arbetstidsförkortning?

– Nej, det jag säger är att det är inget ovanligt att vi har gått till val på att underlätta för vanliga löntagare att få ihop vardagen. Och där är ju naturligtvis arbetstiden en del av det. Men sen handlar det ju också om hur man förlägger arbetstiden över livet. Hur säkerställer vi att vi har en arbetstid som gör att fler i LO-yrken orkar jobba till 65 eller till och med till 68? Hur förlägger man arbetstiden över livet? Kanske kan man till exempel jobba lite mindre när man har småbarn.

Du svarar inte nej på den frågan i alla fall?

– Nej, men jag tror så här. Vi kommer att diskutera den här frågan i vårt parti också. Vi gick ju så sent som 2018 faktiskt till val på någonting som skulle underlätta livspusslet för vanliga löntagare, då vi ville införa en familjevecka.  Men jag noterar att inte heller LO har föreslagit någon lagstiftning om en generellt förkortad arbetstid.

Haft högermajoritet

De senaste mandatperioderna har präglats av ett osäkert parlamentariskt läge, vilket gjort att Socialdemokraterna i regeringsställning fått göra kompromisser med borgerliga partier om till exempel skattepolitik, arbetsrätt och marknadshyror. Politik som fått kritik från personer inom arbetarrörelsen, då man menat att den förda politiken ofta missgynnat LO:s medlemmar. Magdalena Andersson menar att det parlamentariska läget påverkat den förda politiken.

– När vi går till val 2026, då har vi haft en högermajoritet i Sveriges riksdag i 20 år. Det är klart att Sverige ser annorlunda ut efter de här två decennierna än det hade gjort om vi hade haft en vänstermajoritet. Om LO:s medlemmar hade röstat på Socialdemokraterna istället för Sverigedemokraterna, då hade vi kunnat ha den kraft och det stöd i riksdagen som krävs för att kunna driva ett fullskaligt socialdemokratiskt program. Men vi har ju också försökt. Jag blev ju hotad med misstroendevotum om jag ens la fram fullt rimliga förslag på bordet som skulle öka beskattningen av dem som har de allra högsta kapitalinkomsterna. 

Magdalena Andersson höll tal på LO-kongressen under måndagen. Foto: LO

 

Magdalena Andersson menar att Socialdemokraterna trots det svåra parlamentariska läget genomfört viktiga reformer under de senaste åren.

– Till exempel var ju de återställningar som vi gjorde av sjukförsäkringen en sådan sak. Att vi har satsat stora resurser på skolan, sjukvården och äldreomsorgen och höjt taket i A-kassan är andra exempel. Men jag tänker kanske inte minst på det faktum att vi hade en socialdemokratiskt ledd regering under pandemin, vilket gjorde att vi genomförde helt andra reformer än vad en högerregering hade gjort under de åren.Det är klart att det har betytt mycket för svenska löntagare.

Fortsatt facklig-politisk samverkan

Kongressen gav under måndagen sitt fortsatta stöd till samarbete med Socialdemokraterna. Ett samarbete som gynnar båda parter, enligt Magdalena Andersson. 

– Vill vi att Sverige ska bli lite mer som Sverige, då behöver vi en stark facklig-politisk samverkan. Det finns krafter i Sverige vars våta dröm är en försvagad facklig-politisk samverkan. Och det är högern. Champagnekorkarna skulle poppa på Svenskt Näringslivs högkvarter. Och då ska vi veta att i den högern, där ingår Sverigedemokraterna.

Till sist. Johan Lindholm har valts till ny LO-ordförande. Hur ser du på att samarbeta med honom?

– Det ser jag verkligen fram emot. Vi har ju samarbetat nära under många år. Han sitter ju i Socialdemokraternas partistyrelse. Vi hade ett nära samarbete när jag var finansminister och sedan också som statsminister.