Foto: Lena Dahlström

Enkät Socialdemokraterna har de senaste åren gjort ett par arbetsmarknadspolitiska förändringar efter den borgliga regeringen, men framöver vill de göra mer. 

1. Vilka förändringar vill ni se i LAS?

Vi vill ta bort allmän visstid och stoppa hyvlingen. Dessutom ska det inte gå att kringgå lagstiftningen genom att ta in bemanningsföretag.

2. Ska möjligheten till så kallad hyvling finnas kvar?

Nej.

3. Vilka förändringar vill ni se i a-kassan?

Nu när taket har höjts vill vi att fler ska kunna få a-kassa.

4. Vill ni förändra avdragsrätten för fackföreningsavgiften?

Den 1 juli 2018 återinför vi en skattereduktion för fackföreningsavgift i syfte att värna den svenska modellen på arbetsmarknaden. Det innebär en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda avgift som en medlem under året har betalat till en svensk eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation, förutsatt att den sammanlagda avgiften under året uppgår till minst 400 kronor.

5. Hur lång tid ska en person kunna vara provanställd?

Vi för inga diskussioner att förändra dagens 6 månader.

6. Vill ni behålla möjligheten till allmän visstid?

Nej.

7. Vill ni inför inträdesjobb?

Nej, parterna är överens om s.k etableringsjobb  – riktiga jobb med riktiga villkor.

8. Vill ni att riksdagen ska kunna lagstifta lön om arbetsmarknadens parter inte kommer överens?

Nej, den svenska modellen är framgångsrik. Det finns ingen anledning att låta politiker göra parternas jobb.

9. Hur vill ni förändra Arbetsförmedlingen?

Vi vill göra Arbetsförmedlingen till en matchningsspecialist. Det har skett förändringar som gör att den enskilde förmedlaren har större frihet att agera utifrån ett enklare regelverk.

Läs även: 

Det här vill partierna i arbetsmarknadsfrågorna

M: Lägg ner Arbetsförmedlingen

SD: Inga särlösningar som grundar sig på födelseland

C: Inför en resultatbaserad arbetsförmedlarpeng

V: Stärk LAS och a-kassan

L: Hellre sänkt skatt på arbete än avdrag för fackföreningsavgift

MP: Höj taket i a-kassan

KD: Inför avdragsrätt för a-kasseavgiften