Enkät Centerpartiet är kanske det parti i det borgliga blocket som är mest profilerat i arbetsmarknadsfrågorna. De vill se en del förändringar av bland annat LAS och a-kassan, men även behålla ett par saker ur dagens system. 

1. Vilka förändringar vill ni se i LAS?

Turordningsreglerna vill vi förändra så att kompetens värderas högre än anställningsår, samtidigt som vi vill öka tryggheten genom bättre möjligheter till omställning. I ett första steg bör alla företag med upp till 50 anställda undantas från turordningsreglerna.

2. Ska möjligheten till så kallad hyvling finnas kvar?

Vi ser ett stort behov av att dörren till jobb kan öppnas för fler och har därför föreslagit en arbetsmarknadskommission som ska ta ett samlat grepp kring lagstiftningen på arbetsmarknaden. Som ovan nämnt vill göra ändringar i LAS.

3. Vilka förändringar vill ni se i a-kassan?

För oss är det viktigt att a-kassan fokuserar på omställning och underlättar för människor att kunna byta jobb. Centerpartiet tycker att a-kassan ska vara högre i början och sedan snabbare än idag trappas av. Vi vill också se fler stödjande insatser för en tryggare omställning. Då tror vi att fler uppmuntras att hitta ett nytt jobb snabbare.

4. Vill ni förändra avdragsrätten för fackföreningsavgiften?

Vi vill inte se en avdragsrätt på fackföreningsavgiften.

5. Hur lång tid ska en person kunna vara provanställd?

Alla allianspartierna vill utöka tiden för provanställning till tolv månader. Vi hade det som gemensamt förslag i valmanifestet 2014 och har motionerat tillsammans om det i riksdagen.

6. Vill ni behålla möjligheten till allmän visstid?

Ja. Vi vill ha en rörlig arbetsmarknad och det förutsätter att det finns många olika anställningsformer att välja på.

7. Vill ni inför inträdesjobb?

Ja. Vi vill införa en förenklad anställningsform, inträdesjobb, som ska gälla för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. En person får ha denna typ av anställning i maximalt tre år. Dels vill vi slopa arbetsgivaravgiften helt inom ramen för anställningsformen, dels vill vi göra det möjligt att anställa till 70 procent av rådande ingångslön i den aktuella branschen, upp till ett tak om 21 000 kronor i bruttolön per månad. Vi anser därmed att 30 procent av arbetstiden ska gå till att lära sig på jobbet eller till utbildning.

8. Vill ni att riksdagen ska kunna lagstifta lön om arbetsmarknadens parter inte kommer överens?

Vi anser att lönefrågan är arbetsmarknadens parters ansvar. Man har länge blundat för behovet av enklare vägar in på arbetsmarknaden. Om arbetsmarknadens parter inte kan komma överens är Centerpartiet beredda att lagstifta så att de människor som lever i utanförskap faktiskt går från låga bidrag och arbetslöshet till jobb och egen lön.

9. Hur vill ni förändra Arbetsförmedlingen?

Centerpartiet vill införa en resultatbaserad arbetsförmedlarpeng. Arbetsförmedlingen förmår idag inte förmedla jobb eller ge arbetssökande rätt kompetenser.  Arbetsförmedlarpengen ska belöna förmedlare, privata eller ideella, efter deras förmåga att hitta varaktiga jobb åt arbetslösa. De många ineffektiva arbetsmarknadsåtgärderna kan samtidigt bantas ned till förenklade nystartsjobb som är lätta för arbetsgivaren att hantera. Pengen ska betalas ut när personen är i varaktigt  arbete. För att arbetsförmedlarpengen ska bli så effektiv som möjligt, kräver vi bland annat en tydlig uppföljning av de olika förmedlarnas resultat. Detta tillsammans med offentlig ranking och valfrihet för den arbetssökande, gör att eventuella oseriösa aktörer stängs ute. Samtidigt som de som inte håller måttet förlorar möjligheten att verka i systemet.

Läs även: 

Det här vill partierna i arbetsmarknadsfrågorna

S: Nej till hyvling och allmän visstid

M: Lägg ner Arbetsförmedlingen

SD: Inga särlösningar som grundar sig på födelseland

V: Stärk LAS och a-kassan

L: Hellre sänkt skatt på arbete än avdrag för fackföreningsavgift

MP: Höj taket i a-kassan

KD: Inför avdragsrätt för a-kasseavgiften